Norsk Retrieverklubb

Jakt

Invitasjon til prøvelederkurs og prøvelederkonferanse

Sentral Jaktkomitè inviterer til Prøvelederkurs og prøvelederkonferanse 24-26. april 2020 ved Fetsund / Olavsgaard

Prøvelederkurset har fokus på planlegging og ledelse av jaktprøver ( B ).

Krav til deltagere på prøvelederkurs: Oppfylle krav til prøveleder i Prøvelederhåndboken:» Prøvelederen må ha jaktlig innsikt og god erfaring og kompetanse fra jaktprøver, både som deltaker og arrangør.

Kurset er 3 deler.
Del 1 gjøres som skriftlig besvarelse av oppgaver fra gjeldende regelverk og
prøvelederhåndbok.
Del 2 gjennomføres som praksis 24-26 April
Del 3 gjennomføres som prøveleder/ass prøveleder på offisiell B-prøve med
godkjenning av arbeidet.

Prøvelederkonferansen har fokus på planlegging og ledelse av Working Test, spesielt fokus på WT Mock Trial

Krav til deltagere på prøvelederkonferanse: gjennomført prøvelederkurs / eller har virket som prøveleder.

Konferansen har to deler:
Del 1 gjøres som skriftlig besvarelse av oppgaver fra gjeldende regelverk og
prøvelederhåndbok.
Del 2 gjennomføres som praksis 24-26.4.

Fordeling:
Kurset har begrenset antall plasser. Fordeling gjøres ut fra avdeling og kvalifikasjoner. Avdelinger med prekært behov gjør oppmerksom på dette i
påmeldingen.

Dersom du ønsker å delta på kurset eller konferansen? Ta kontakt med din lokalavdeling.