Norsk Retrieverklubb

IWT 2024 – Interesseanmelding

FCI International Workingtest 2024

Germany

7. – 9. juni

Uttak av lag som representerer Norge

Nå er tiden her for å melde sin interesse til årets “FCI International Working test” (IWT), som finner sted i Tyskland den 7.-9. juni (2024) på “Hofgut Appenborn” ca 1 times biltur nord for Frankfürt. Den offisielle nettsiden til arrangementet finner du her.

Norge er invitert til å stille med 3 lag på årets IWT, og sentral jaktkomité (SJK) har som oppgave å kartlegge interessen for deltakelse, samt stå for uttak av hvilke lag som skal representere Norge. I uttaket er det lagets samlede resultater som vil være tellende, og de tre lagene med best resultater vil representere Norge.

Arrangøren åpner for registrering av lag den 8. april, og lag kan meldes på helt frem til 12. mai. Det er Norges FCI representant (Frank Hermansen) som foretar den praktiske påmeldingen av lagene, etter at de er rangert av SJK basert på innsendte resultater.

Interesseanmeldelse
Lag som ønsker å delta sender en samlet interessemelding via e-post til SJK (sentraljaktkomite@gmail.com) senest mandag 18. mars. I meldingen informerer dere om hvem dere ønsker å ha på laget (navn på fører og hund) + eventuell reserve.

I tillegg må hver enkelt deltaker på lagene sende inn kontaktinformasjon og de seks (6) beste resultater fra offisielle prøver åpne for alle retrieverraser (A-prøver, WT, B-prøver), fra de to siste sesongene (2022, 2023 og frem t.o.m. 18. mars 2024).
NB! Bruk forms-skjemaet under til å sende inn resultater. Resultater sendt inn etter 18. mars vil ikke bli inkludert i rangeringen.
Rangeringen av lagene vil bli klart rundt påske, og alle lag som har meldt interesse vil få beskjed fra SJK om resultatet. Interesserte lag plikter selv å sette seg inn i de offisielle reglene for IWT.

Rangering og utvalg av lag
SJK vil bruke poengskalaen som benyttes ved kåring av årets jaktretriever/jakttoller, som dere finner her.
Etter at fristen for interesseanmeldelse har gått ut så vil SJK starte med å summere de 5 beste resultatene for hver ekvipasje på hvert lag (poengene til eventuelle reserver regnes ikke med). Dersom ikke det gir grunnlag for å rangere topp 3 lag, så summeres de 6 beste resultatene for hver enkelt deltaker på laget.

Støtte til deltakende lag
Norsk Retrieverklubb v/SJK dekker påmeldingsavgiften for de 3 lagene Norge sender til IWT, med inntil NOK 12 000. Sjekk hjemmesiden til IWT for å se hva som dekkes av påmeldingsavgiften.

Ekstramulighet – påmelding av frie lag
Dersom laget ditt ikke ble en av de tre offisielle lagene som Norge kan melde på, så har arrangøren åpnet for muligheten til å melde på såkalte “frie lag”. Se mer informasjon om det på denne siden. Eventuelle “frie lag” (free teams) som får plass i IWT vil dessverre ikke motta støtte fra SJK/Retrieverklubben.

Dersom et lag eller deltaker på et lag trekker seg
Lagene som blir påmeldt av Norge forplikter seg til å melde fra til SJK umiddelbart, dersom det skulle oppstå noe som gjør at en person på laget, eller hele laget må trekke seg fra konkurransen. Dersom en person på et lag må trekke seg, så vil først personer meldt på som reserver bli kontaktet. Dersom et helt lag må trekke seg, så vil eventuelle lag rangert som nr 4, nr 5 osv bli kontaktet. Forrang vil altså bli gitt til kvalifiserte personer/lag som har meldt sin interesse innen fristen den 18. mars.

Har du/dere spørsmål? Ta kontakt med SJK så hjelper vi dere!

Innsending av resultater gjøres HER 👇

Registrering av resultater for uttak til IWT

Det kan kun sendes inn resultater via skjema under. Du mottar en bekreftelse på epost når SJK mottar skjema, hvis du ikke får bekreftelse må du kontakte sjk@retrieverklubben.no (sjekk gjerne søppelpost først). Absolutt siste frist for innsending er 18.mars!
 • Skriv i formatet +47xxxxxxxx (uten mellomrom)
 • Resultat nr 1

 • Hva ble resultatet på prøven du deltok på. På WT må vi ha antall poeng du fikk. Dersom du har deltatt på Mesterskapshelgen eller Eliteprøven må du også legge inn hvilken plassering du fikk.
 • Resultat nr 2

 • Hva ble resultatet på prøven du deltok på. På WT må vi ha antall poeng du fikk. Dersom du har deltatt på Mesterskapshelgen eller Eliteprøven må du også legge inn hvilken plassering du fikk.
 • Resultat nr 3

 • Hva ble resultatet på prøven du deltok på. På WT må vi ha antall poeng du fikk. Dersom du har deltatt på Mesterskapshelgen eller Eliteprøven må du også legge inn hvilken plassering du fikk.
 • Resultat nr 4

 • Hva ble resultatet på prøven du deltok på. På WT må vi ha antall poeng du fikk. Dersom du har deltatt på Mesterskapshelgen eller Eliteprøven må du også legge inn hvilken plassering du fikk.
 • Resultat nr 5

 • Hva ble resultatet på prøven du deltok på. På WT må vi ha antall poeng du fikk. Dersom du har deltatt på Mesterskapshelgen eller Eliteprøven må du også legge inn hvilken plassering du fikk.
 • Resultat nr 6

 • Hva ble resultatet på prøven du deltok på. På WT må vi ha antall poeng du fikk. Dersom du har deltatt på Mesterskapshelgen eller Eliteprøven må du også legge inn hvilken plassering du fikk.

Mesterskapets nettside finner du HER