Norsk Retrieverklubb

Jakt

Kvalifiseringsprøve

Kvalifiseringsprøven

For å kunne starte på offisielle jaktprøver må kvalifiseringsprøven være bestått, dette er en enkel test for å se om hunden er moden for deltakelse på prøve. Mer info om kvalifiseringsprøven finner du i regelverket for jaktprøver.

De ulike avdelingene har ulik måte å arrangere kvalifiseringsprøven, ta kontakt med din nærmeste avdeling for å avtale prøve. Påmelding til prøven skjer via min side på NKK. Terminlisten for prøvene ligger under bevegelige prøver på nkk.no.

Når du har bestått prøven vil dette bli registrert på hunden i dogweb etter at den bevegelige prøven er ferdigstilt.

Godkjente dommere til kvalifiseringsprøver

I tillegg til autoriserte jaktprøvedommere er følgene personer godkjent til å dømme kvalifiseringsprøver.


Her finner du oversikt over deltagere som har bestått kvalifiseringsprøven i 2018 eller tidligere.