Norsk Retrieverklubb

Kvalifiseringsprøve

Kvalifiseringsprøven

For å kunne starte på offisielle jaktprøver må kvalifiseringsprøven være bestått, dette er en enkel test for å se om hunden er moden for deltakelse på prøve. Mer info om kvalifiseringsprøven finner du i regelverket for jaktprøver. Regler for jaktprøver for retrievere

Avdelingene kan søke om å avholde kvalifiseringsprøver med minst tre ukers varsel. Påmelding til prøven skjer via min side på NKK. Kvalifiseringsprøvene er publisert på den ordinære terminlisten under «Jaktprøve for Retrievere» på  nkk.no.

Når du har bestått prøven vil resultatet bli registrert på hunden i dogweb etter at prøven er ferdigstilt.

Godkjente dommere til kvalifiseringsprøver

I tillegg til autoriserte jaktprøvedommere er disse godkjente til å dømme kvalifiseringsprøver: Oversikt kvalifiseringsprøvedommere


Her finner du oversikt over deltagere som har bestått kvalifiseringsprøven i 2018 eller tidligere.