Norsk Retrieverklubb

NKKs regler for jaktprøver for retrievere

I det reviderte regelverket er Tollingjaktprøver og kvalifiseringsprøven nå offisielle prøver. Videre er det gjort endringer i fellesbestemmelsene, samt noe nytt og endringer knyttet til Working Test, Jaktprøve B, og mesterskapshelgen.

Reglementet er dessuten blitt mer lettlest både på PC, nettbrett og mobil.  Det er dessuten foretatt en rydding mellom det forrige reglementet og retrieverklubbens råd og anvisninger for jaktprøver for retrievere (ROA). Tidligere fant man også regler i ROA, disse er nå å finne i regelverket.  Denne våren vil det bli utarbeidet en veileder som utdyper og forklarer ulike deler av regelverket.

 

Det nye jaktprøveregelverket finner du her.

Norsk Working Test Championat (N WTCH)

Dette nye Norske campionatet kan tildeles hunder som har oppnådd minst tre Certifikat i Norge, har godkjent praktisk jaktprøve og som har oppnådd minst «sufficient» på utstilling. Reglene om det nye championatet kan du lese i NKKs championatregelverk på side 13

per hund 2

 De viktigste endringer i regelverket

 • Fellesbestemmelsene. Prøveleder kan ikke eie eller stille hund på prøven den dagen de fungerer som prøveleder (kap. 1.1.4).
 • Det foretas loddtrekning av overtallige som plasseres på reserveliste. Overtallige må melde seg av reservelisten dersom de ikke ønsker å opprettholde sin påmelding, se kap. 1.1.5.Etiske retningslinjer er tatt inn i fellesbestemmelsene i NKKs prøvereglemeter. Se kapittel 1.6.
 • Påmeldingsavgift kan betales tilbake ved forfall legitimert ved veterinærattest (inkludert løpetid). Se kap 1.2.5.
 • Viltliste var tidligere spesifisert i ROA, og er nå i finne i regelverkets kapittel 3.3. Viltlisten er uendret.
 • Hunden må være 9 måneder for å starte på prøve. Dette gjelder alle prøvene våre. Se for eksempel kap 4.2.
 • Kvalifiseringsprøve. NKK krever at denne må være en offisiell. Nytt er at man melder seg på via dogweb. Prøveopplegget er uendret.  Les mer om dette i kapittel 4.
 • Kvalifiseringsprøvedommerne er stor sett de samme som før, liste med alle kvalifiseringsprøvedommere som ville fortsette er sendt NKK fra avdelingene for godkjenning. For krav til nye Kvalifiseringsprøvedommere, se kapittel 12.
 • Tollingjaktprøve (TJP) ble innført som offisiell prøveform 1. juli 2018. Denne prøveformen likner B-prøvene for retrievere, men skiller seg fra disse ved at kun Nova Scotia Duck Tolling Retrievere kan stille, og at «tollingarbeid» (lokkearbeid) er et viktig moment under disse prøvene. Les mer om TJP i kapittel 11. (NB! Tollere kan fortsatt stille på alle andre retrieverprøver og Working test).
 • Working Test, se kapittel 6.
 • Det er nå satt inn i reglene at WT også kan organiseres som WT lagkonkurranse eller WT Mock Trail. WT Mock Trial kan arrangeres for Åpenklasse og Eliteklasse.
 • Hundene bedømmes enkeltvis i alle klasser, med unntak for WT lag og WT Mock trials.
 • Hunder som har fått poeng på alle poster og oppnådd minimum og minst 60% i Åpen- og Eliteklassen av mulig oppnåelige poeng, får registrert «bestått WT». (Fortsatt 50% i Begynnerklassen)
 • I Eliteklassen kan nå hunder tildeles Certifikat, under forutsetning av de har oppnådd minst 70% av den totalt oppnåelige poengsummen, og at det har deltatt minst 10 hunder
 • B-prøvene, se kapittel 5.
 • Makkerhund i EK må være kvalifisert for klassen
 • Kun 500 grams dummier skal benyttes i BK/EK. Kan dog ha ulike farger og snoranordninger (NB! For WT gjelder fortsatt standard grønne 500 grams dummyer).
 • To grove feil fører ikke lengre til null.
 • Anbefalt maksimalt antall hunder i hver klasse er nå skrevet inn i regelverket. Begynnerklasse: 18 hunder, Åpen klasse: 14 hunder og Eliteklasse: 12 hunder
 • Norsk retrievermesterskap i jakt – Mesterskapshelgen (MH). Se kapittel 10.1.
 • Fra og med 2018 gjelder denne kun for Eliteklasse, Veteran og Unghund. MH arrangeres som en dobbel WT, og de hundene som går til finaler dag 2 tar med seg poengene fra dag 1.

munti_iwt2010