Norsk Retrieverklubb

Oversikt over prøveledere

Nedenfor finner dere link til oversikt over kjente prøveledere. Er du prøveleder, men ikke på listen? Ta kontakt med din avdeling og be dem sende en forespørsel til SJK.

Listen er oppdatert pr 18. oktober 2022

Oversikt prøveledere