Norsk Retrieverklubb

Prøveleder etterutdanning – høsten 2024

Sentral Jaktkomite inviterer til etterutdanning av prøveledere

Helgen 4. – 6. Oktober

Sted: Hurum

Sett av datoen!

Prøveleder etterutdanning 2024
Retriever på jakt
Foto: Erich Mons Mathiesen

Årets Prøvelederkonferanse prøver et nytt konsept. Målet er å gi etablerte prøveledere økt kunnskap om reelle jaktsituasjoner med retrievere som apportører, og på den måten oppnå jaktlige og realistiske B-prøver. Deltagerne vil på konferansen delta aktivt i gjennomføring av jakt på ender på kveldstrekk og posteringsjakt på duer. Det vil bli gjennomført en egen del rettet mot jakt med toller.   

Etterutdanningen vil bygge på formålet med jaktprøver for retrievere, som er å danne grunnlag for vurdering av retrieverens opprinnelige egenskaper som apporterende fuglehund. Prøvene skal fremme bruk av retrievere for human jaktutøvelse og bidra til et avlsutvalg som kan sikre rasens egenskaper for fremtiden. B-prøver er en egenskapsbedømmelse og prøvene skal simulere småviltjakt hvor det felles flere vilt.

Sett av datoen 4-6.oktober!

Mer informasjon kommet 🦆