Norsk Retrieverklubb

Retriever som jakthund

Retrieveren er en glimrende familiehund. De egenskapene mange ønsker i en familiehund, er avlet frem over lengre tid for å få en dyktig jakthund. Retrieveren er nemlig først og fremst en jakthund. Den er avlet frem for finne og hente skadeskutt eller dødt vilt etter at det er skutt.

Retrieveren er en glimrende familiehund. De egenskapene mange ønsker i en familiehund, er avlet frem over lengre tid for å få en dyktig jakthund. Retrieveren er nemlig først og fremst en jakthund. Den er avlet frem for finne og hente skadeskutt eller dødt vilt etter at det er skutt.

felix

Mens jakten pågår skal retrieveren kunne sitte rolig og vente, uten å forstyrre jakten. Først på kommando skal den begynne å jobbe. For at dette skal fungere må retrieveren ha en velfungerende av- og på knapp. Det er disse egenskapene som har gjort retrieveren populær ikke bare som jakthund, men også som familiehund.

goøden fasan

Du trenger ikke jakte eller ha ambisjoner for å jakte for å delta på jaktprøver og andre jaktaktiviteter med din retriever. Retrieverene er avlet frem for apportering, og de aller fleste retrievere elsker å trene og delta på prøver.

toller
Jaktprøver holdes for å teste retrievernes opprinnelige jaktegenskaper. I begynnerklassen på jaktprøver brukes «tøyposer» for å simulere jakt. Det foregår kurs og fellestreninger i alle de lokale klubbene, ta kontakt dersom du ønsker mer informasjon om retrieveren som jakthund. Ta kontakt din lokale klubb for å få vite mer om trening.

levere vilt