Norsk Retrieverklubb

Jakt

Revidering av jaktprøveregelverket

Regelverket for perioden 2022-2024 er nå ute på høring. Høringsfrist er 15. februar 2021.

Her ligger de innkomne innspillene til regeljusteringen 2020-2021. Det er en del dokumenter, så her følger en kronologisk rekkefølge.

Frist til første høringsrunde ble satt til 2.august. De innspillene vi fikk inn innen fristen er alle samlet i dokumentet «Innspill til første høringsrunde». Innspillene kom fra avd. Fosen, avd. Midt-Hedmark, avd Vest-Finnmark, jaktprøvedommer Morten Kjelland og raseråd labrador.

Referansegruppa hadde et møte 18. august der innspillene ble diskuterte sammen med Frank Hermansens innspill, «Første innspill Frank Hermansen».

Resultatet av møtet i referansgruppa ble «Innspill til første høringsrunde». Det ble sendt ut til dommerne i forkant av et møte berammet til 12.oktober. Vi fikk nye innspill fra Erling Skotner, Svein Scheie, Frank Hermansen, Dommerkomiteen og Fagkomiteen for retriverjaktprøver. Alle innspillene er samlet i «Innspill til andre høringsrunde»

SJK og DK har på bakgrunn av alle disse innspillene kommet fram til et nytt høringsforslag, «Jaktprøvereglement_rev02», som nå er sendt alle avdelingene og dommerne sammen med et følgeskriv «Følgeskriv ifm nytt regelverk». Høringsfristen på dette er satt til 15. februar.

 

Høringssvar fra avdelingene:

Høringssvar avd Vest Finnmark

Høringssvar fra avd. Vestfold

Høringssvar til jaktprøvereglementet fra Agder

Svar fra Jaktkomite avdeling Sunnmøre

Følgeskriv ifm med nytt regelverk 01012022-31122024 (002) fra avd Sunnmøre

Høringssvar fra Rogaland

Høring Revisjon 02_jaktprøvereglement_Frank Skjerping

Følgeskriv ifm med nytt regelverk 01012022-31122024_med kommentarer fra avd Bergen og omegn

Innspill høring regler jaktprøver for retrievere 2021 fra Heidi Kvan

høringsvar svein scheie

Høring Revisjon 02 jaktprøveregler fra avdeling Fosen

NRK Ringerike. Høringsuttalelse rev-02 jaktprøvereglementet

Høringssvar fra Kirsten Norberg

Høringssvar Trondheim

Høringsuttalelser febr. 2021 Kongsvinger

Morten Kjelland_2 0402021

Morten Kjelland_1 040221

Høringssvar fra Grethe Ranheim

Jaktprøvereglement_Revisjon 02_Oslo

hørinssvar NRK Vadsø

Høringssvar-jaktprøvereglementet-fra-avd-MidtHedmark

Høringssvar-regler jaktprøver avd Tromsø og omegn

2021-Følgeskriv med kommentarer fra jaktkomiteen ved NRK avd. Østfold.

Høringssvar Erling Skotner

Følgeskriv ifm med nytt regelverk 01012022-31122024 fra Helen G. Debuse

Regelrevidering 2021-kommentarer från TJP kommiten Tr.heim