Norsk Retrieverklubb

Sentral jaktkomité

Sentral jaktkomité (SJK) er NRKs rådgivende komité i jaktlige spørsmål. SJK jobber på oppdrag fra Styret i NRK og rådspørres før styret fatter vedtak i saker som er relatert til jaktlige spørsmål.

SJK

Nina Ingrid Vik

sjk@retrieverklubben.no

Gunn Therese Olafsen

9912 Hesseng

958 45 292

gt_olafsen@hotmail.com