Norsk Retrieverklubb

Sentral jaktkomité

Sentral jaktkomité (SJK) er NRKs rådgivende komité i jaktlige spørsmål. SJK jobber på oppdrag fra Styret i NRK og rådspørres før styret fatter vedtak i saker som er relatert til jaktlige spørsmål.

SJK

Gunn Therese Olafsen

9912 Hesseng

958 45 292

[email protected]

Trond Valdersnes

951 68 746

[email protected]

Nina Ingrid Vik

[email protected]

Sigrid Marie Evensen

975 00 077

[email protected]