Norsk Retrieverklubb

Jakt

Sentral jaktkomité

Sentral jaktkomité (SJK) er NRKs rådgivende komité i jaktlige spørsmål. SJK jobber på oppdrag fra Styret i NRK og rådspørres før styret fatter vedtak i saker som er relatert til jaktlige spørsmål.

SJK
andre

André Alfredsen

Leder

41336679

andre.alfredsen@gmail.com

Gunn-Therese-Olafsen-289x300

Gunn Therese Olafsen

9912 Hesseng

958 45 292

gt_olafsen@hotmail.com

Karianne og Lava

Karianne Hansen

1727 Sarpsborg

41233336

karianne.hansen@gmail.com

Nina E

Nina Johanna Tolonen Egeberg

1925 Blaker

906 60 480

ninaegeb@gmail.com