Norsk Retrieverklubb

Jakt

Sentral jaktkomité

Sentral jaktkomité (SJK) er NRKs rådgivende komité i jaktlige spørsmål. SJK jobber på oppdrag fra Styret i NRK og rådspørres før styret fatter vedtak i saker som er relatert til jaktlige spørsmål.

SJK
57D841A7-12A3-46A5-8859-A35EDA25E0EA

Christina Berman

Leder

906 25 851

sjk@retrieverklubben.no

Karianne og Lava

Karianne Hansen

1727 Sarpsborg

41233336

karianne.hansen@gmail.com

Gunn-Therese-Olafsen-289x300

Gunn Therese Olafsen

9912 Hesseng

958 45 292

gt_olafsen@hotmail.com