Norsk Retrieverklubb

Utsettelse av revidert jaktprøveregelverk

NKK har dessverre ikke kunnet bekrefte at nødvendige endringer i DogWeb Arra er mulig å gjennomføre innen 01.01.2023, og revidert regelverk blir derfor utsatt. Vi arbeider for at revidert regelverk vil være gjeldene fra 01.01.2024!

Bakgrunn:

Forslag til nytt jaktprøveregelverk ble vedtatt godkjent på NRKs hovedstyremøte 09.04.2021. I løpet av 2022 har det i tillegg vært søkt og innvilget dispensasjon fra bruk av vilt på B-prøver, tollingjaktprøver og finalene i Mesterskapshelgen, samt tillegg til prioritering ved overtegning. Det er også foreslått presiseringer og alternativ poengivning for Mock Trial.

 

NKK har dessverre ikke kunnet bekrefte at nødvendige endringer i DogWeb Arra er mulig å gjennomføre innen 01.01.2023, og revidert regelverk blir derfor utsatt.

 

Det har vært drøftet om å ta ut de punktene i revidert regelverket som krever endringer i prøvesystemet, for å øke sannsynligheten for at nytt regelverk kunne bli bli gjeldende fra 2023. Det ble konkludert med at vi i all hovedsak har et velfungerende gjeldende regelverk per i dag, der det også foreligger nødvendige dispensasjoner (fjerning av vilt på B-prøver og tollingjaktprøver, samt prioritering ved overtallighet) frem til nytt regelverk foreligger. Sentralt i denne vurderingen er at dersom vi skulle velge å «presse gjennom» revidert regelverk fra nyttår, uten de foreslåtte endringer som er uavklart fra NKK sin side, hadde vi fått en karenstid på tre år før alle ønskede endringer kunne blitt en realitet.

 

Link til gjeldende regelverk

 

Dispensasjon fra gjeldende regelverk 

Fjerning av vilt

B-prøver, Toller jaktprøvene og mesterskapshelgen skal gjennomføres uten vilt i henhold til denne dispensasjonen. Dispensasjonen gjelder fra 1. juli 2022 frem til revidering av regelverket, hvor denne endringen vil gjøres gjeldende. Ref. vedtak i NKK v/jakthundkomiteen 25.05.2022.

 

Tillegg til kapittel 1.1.5 Overtegning

Dispensasjonen gjelder fra 01.01.2023 og frem til nytt regelverk foreligger. Ref. vedtak i NKK v/jakthundkomiteen 30.03.2022. Instruks/rutiner for håndtering av nedenstående blir sendt til alle avdelingene.

  • Dommere skal, innen 12 måneder, få plass med egen hund like mange ganger som dommeren har tjenestegjort som dommer, men begrenset til inntil tre (3) starter i perioden
  • Prøveleder skal, innen 12 måneder, få plass med egen hund på en (1) start i perioden
  • På dobbeltprøver skal de som ikke har fått starte på dag 1, ha fortrinn på dag 2