Norsk Retrieverklubb

Velkommen til prøvelederkurs og prøvelederkonferanse

SJK inviterer til prøvelederkurs og prøvelederkonferanse

20. – 22. mai 2022 på Gardemoen

Prøvelederkurs

Prøvelederkurset er et grunnkurs som har hovedfokus på planlegging og ledelse av B-prøver, samt kort innføring i hvordan man legger opp en Working Test.

Krav til deltagere på prøvelederkurs: 

Deltaker må ha jaktlig innsikt, samt god erfaring og kompetanse fra jaktprøver, både som deltaker og arrangør.

Kurset har to deler:

Del 1 gjøres som skriftlig besvarelse av oppgaver fra gjeldende regelverk og prøvelederhåndbok. (Oppgavene sendes deltakerne etter påmeldingsfrist).

Del 2 gjennomføres som praksis 20. – 22. mai.

 

Prøvelederkonferanse

Prøvelederkonferansen er et videregående prøvelederkurs som i år har hovedfokus på planlegging og ledelse av Working Test. WT Mock Trial og WT lag vil også bli gjennomgått.

Krav til deltagere på prøvelederkonferanse er gjennomført prøvelederkurs / eller ha virket som prøveleder.

Konferansen har to deler:

Del 1 gjøres som skriftlig besvarelse av oppgaver fra gjeldende regelverk og prøvelederhåndbok. (Oppgavene sendes deltakerne etter påmeldingsfrist).

Del 2 gjennomføres som praksis 20. – 22. mai.

Instruktører:

Morten Egeberg
Jostein Siring
Nina Egeberg
André Alfredsen

Vi gjør oppmerksom på at begge kursene for det meste foregår ute og har fokus på å lage prøveopplegg.

Fordeling:

Vi oppfordrer avdelinger med få eller ingen prøveledere til å melde på deltakere. Det er begrenset antall plasser, og fordeling gjøres utfra behov og kvalifikasjoner.

Kostnader:

Reise og opphold dekkes av den enkelte avdeling:

 • Kursavgift kr 2000,- pr deltaker
 • Overnatting med fullpensjon kr 1700,- pr døgn i enkeltrom. 1300,- pr døgn i dobbeltrom. SJK sørger for booking av rom (anslagsvis pris)
 • Reisekostnader for 1 deltager fra hver avdeling fordeles etter NRKs reisefordelingsprinsipp

 

Påmelding skal inneholde:

 • Om du skal delta på kurs eller konferanse
 • Navn
 • E-post
 • Mobilnummer
 • Avdeling
 • Enkelt eller dobbeltrom
 • Oversikt over prøveerfaring som deltager
 • Oversikt over erfaring som prøveleder/arrangør av jaktprøver
 • Jaktlig erfaring eller annen relevant erfaring

Påmeldingsfrist:

Snarest og innen 22. april 2022. Det er bindende påmelding.

Eventuelle spørsmål og påmelding sendes til [email protected]

Merk: Prøvelederkurs 2022