Norsk Retrieverklubb

Jakt

Vil du delta på IWT i 2021?

IWT arrangeres i Ungarn 21.-22. august i Sopron i Ungarn. SJK har allerede mottatt en interesseforespørsel fra et lag, men det er ikke for sent for andre å melde sin interesse.

Retrieverklubben foretar rangering og uttak av Norges lag til The IWT basert på resultater.  Det maksimale antall lag i årets IWT er 36.  Norge er invitert til å sende 3 lag. Dersom det innen fristen er påmeldt færre enn 36, vil det gjenværende antall lagplasser bli tilbudt de deltagende landene for å evt. melde på flere lag – «free-teams».

Vi ber om følgende opplysninger om laget (lag á 3 ekvipasjer + evt reserve):

  • Navn på førere + hundenes stambokførte navn og numre. Hundene må være norskregistrert.
  • 4 relevante WT resultater pr hund fra 1.1.2017 og til nå legges ved. Alternativt resultater fra andre prøver, f.eks. A og B-prøver.

Interesseanmelding sendes til sjk@retrieverklubben.no innen 1. mai.