Norsk Retrieverklubb

Viltliste

I jaktprøvereglementet står det at vilt som skal benyttes på prøver skal være «matnyttig vilt». Med dette menes at vilt som presenteres hundene på en prøve skal være av en kvalitet som tilsier at det kan tilberedes som mat ved prøvestart.

Med bakgrunn i formålsparagrafen om opprinnelige egenskaper og at prøvene skal bidra til et avlsutvalg som kan sikre rasens egenskaper for framtiden samt hva disse hundene opprinnelig ble framavlet for å apportere, er det satt opp en viltliste.

 

Vilt som kan benyttes:
– rype
– skogsfugl (foruten tiur)
– fasan
– ærfugl
– and
– jaktbare vadere
– duer
– gås (foruten kanadagås)
– kanin/hare

Det er ikke lenger et krav om at en prøve skal bestå av flere viltarter, men det er ønskelig at man benytter både fugl og hårvilt. I tillegg er det viktig at man er oppmerksom på størrelse på viltet som presenteres. Praktiske jaktprøver kan bare godkjennes når det jaktes på et eller flere av overnevnte viltarter. Eneste unntak er at det i enkelte situasjoner kan felles kanadagås i forbindelse med praktisk prøve på gås.