Norsk Retrieverklubb

Kongsvinger og omegn

Jakt og prøveinformasjon

Her følger informasjon om avdelingens jaktprøver.

Her  finner du hvem som sitter i jaktkomiteen.

E-post: Kongsvinger@retrieverklubben.no

Kontonr.: 1822 34 176 35
IBAN: NO8918223417635
BIC: SHEDNO22 (NB! Bokstaven «O»)

Vi ber alle som foretar innbetalinger fra utlandet krysse av for at betaler skal stå for omkostningene. Det er en forutsetning for å anse deltakeravgift som betalt.

Jaktkomiteen arrangerer både kurs, tematreninger  og fellestreninger. Følg med på hjemmesiden og facebook for nyheter og oppdateringer.

Regelverket finner du her: Regelverk for jaktprøver for retrievere

Oversikt over dommere, ord & uttrykk, RoA m.m. finner du her: Norsk Retrieverklubb Jakt

Kvalifiseringprøven

For å kunne starte på offisielle jaktprøver i Norge må kvalifiseringsprøven være bestått. Dette er en enkel test for å se om hunden er moden for deltakelse på prøve. Mer informasjon om kvalifiseringsprøven finner du i regelverket pkt 4.

Kvalifiseringsprøven gjennomføres gjerne i forbindelse med fellestreninger eller avslutninger på kurs. Du kan også ta direkte kontakt med en godkjent dommer for å avholde prøven: Godkjente kvalifiseringsprøve dommere .

Når det har avtalt tid med dommer, melder man seg på via DogWeb:

19-19021 for perioden 1.april – 01. juli Påmelding på web
19-19045 for perioden 1.august – 2. november Påmelding på web

Avdelingens prøver 2019

Bevegelig prøve – begynner (BK)

19-19031 for perioden 26. mai – 15. juli. Fløytdammen.

19-19054 for perioden 2. september – 28. oktober. Trondsbu. Påmelding på web

Retriverdagen 2019 WT

20-19072 3. augst. Workingtest, alle klasser. Begrenset antall deltagere. Påmelding på web

Tollerjaktprøve 2019 (Alle klasser)

20-19029 22. juni og 23. juni. Påmeldingsfrist 6. juni.  Mer informasjon

Kongsvingerprøven 2019 (Dobbel EK)

Trondsbu.

20-19044 24. august. EK. Påmelding på web

20-19047 25. august EK. Påmelding på web

Dobbeltprøve Åpen klasse (AK)

20-19070 9. november 2019 AK Påmelding på web

20-19071 10. november 2019 AK Påmelding på web