Norsk Retrieverklubb

Jakt og prøveinformasjon

Her følger informasjon om avdelingens jaktprøver.

Her  finner du hvem som sitter i jaktkomiteen.

E-post: Kongsvinger@retrieverklubben.no

Kontonr.: 1822 34 176 35
IBAN: NO8918223417635
BIC: SHEDNO22 (NB! Bokstaven «O»)

Vi ber alle som foretar innbetalinger fra utlandet krysse av for at betaler skal stå for omkostningene. Det er en forutsetning for å anse deltakeravgift som betalt.

Jaktkomiteen arrangerer både kurs, tematreninger  og fellestreninger. Følg med på hjemmesiden/aktivitetskalenderen og facebook for nyheter og oppdateringer.

Regelverket finner du her: Regelverk for jaktprøver for retrievere

Oversikt over dommere, ord & uttrykk, RoA m.m. finner du her: Norsk Retrieverklubb Jakt

Kvalifiseringprøven

For å kunne starte på offisielle jaktprøver i Norge må kvalifiseringsprøven være bestått. Dette er en enkel test for å se om hunden er moden for deltakelse på prøve. Mer informasjon om kvalifiseringsprøven finner du i regelverket pkt 4.

Avdelingens prøver 2022

Alle prøver meldes på via DogWeb

  • 29. april 2022 Kvalifiseringsprøve
  • 30. april 2022 EK
  • 1. mai 2022 AK
  • 2. juni 2022 Kvalifiseringsprøve
  • 2. juli 2022 Kvalifiseringsprøve
  • 4. august 2022 Kvalifiseringsprøve
  • 9. september 2022 Kvalifiseringsprøve
  • 1. oktober 2022 EK
  • 2. oktober 2022 AK

Bevegelig prøve – begynner (BK)

19-22018 for perioden 01. juni – 1. august. Fastsatt prøvedato: 16. juni. Dommer: Asbjørn Kristiansen

19-22007 for perioden 8. august – 26. september.