Norsk Retrieverklubb

Kurs

Vi har anledning til å avholde flere typer kurs : Valpekurs, apporteringsforberedende valpekurs, grunnkurs, bronsemerke, aktivitetskurs og ulike kurs i jakt for retrievere med varierende vanskelighetsnivå.

Hva slags type kurs og hvor ofte avhenger av hva dere potensielle kursdeltagere etterspør og hva vi til enhver tid har kapasitet til. Vi holder minst et valpekurs og aktivitetskurs hvert halvår, er interessen stor kan vi sette opp flere. I tillegg arrangerer vi ett til to jaktkurs i året, noen ganger oftere.

Send oss gjerne en e-post om du etterspør et kurs, har ideer til kurs eller om du har lyst til å bidra med å arrangere kurs.  Mailen sender du til kongsvinger@retrieverklubben.no

Kommende kurs

Ferdige kurs

labrador med dummy

Nye kurs blir offentliggjort etter hvert som de blir klare. Nedenfor finner du beskrivelse av noen av kurstypene vi kan tilby.

Valpekurs

Et valpekurs er for alle, både nye og erfarne hundeeiere og for alle hunder uansett rase. Kurset vil gi en innføring i hvordan man kan trene med hunden sin i hverdagen og vil gi valpen erfaring med å trene sammen med andre hunder.

Kurs settes vanligvis opp vår og høst.

Valpekurs for kommende apportører (Introkurs)

Dette er et valpekurs som er tilpasset dere som er interessert i å trene retrieverjakt (apportering). På dette valpekurset vil vi ha fokus på lydighetsøvelser som er vesentlige for å kunne løse oppgaver i forbindelse med senere retrieverarbeid. Passer for valper opp til 9 måneder. Kurset arrangeres av jaktkomiteen.

Unghundkurs

Unghundkurset er for hunder i alderen mellom 7 og 18 måneder, uansett rase. Hunden går i denne alderen fra å være valp til unghund og voksen. Dette kan være en krevende periode for mange hundeeiere og det er viktig at treningen opprettholdes. Derfor har vi satt opp dette kurset hvor vi bygger videre på innholdet i valpekurset og fokuserer på øvelser som er gode å ta med seg inn i hverdagen.

Aktivitetskurs

Dette kurset passer både yngre og eldre hunder. Her får dere en smak på ulike aktiviteter og grener av hundesporten, slik at det blir lettere å finne ut hva du og hunden din liker

Nybegynnerkurs i jakt

Dette er et nybegynnerkurs i retrieverjakt med mye fokus på lydighet som er en svært viktig del av retriever-arbeidet. Det jobbes med basisøvelser som blant annet grunnapport, fotgåing, innkalling, sitt&bli, fløytebruk, dirigering og passivitetstrening. Målet er at hunden etter kurset skal kunne gå opp til bestått kvalifiseringsprøve.

Grunnferdigheter, jakt for retirevere

Dette er et kurs for unghunder eller eldre hunder som ikke har trent jakt systematisk tidligere.  Her går vi blant annet gjennom nærsøk, dirigering, markering og fløytesignaer i tillegg til til fotgående, innkalling, ro og passivitet.

Jaktkurs

Dette er kurs hvor vi inviterer dyktige instruktører for å videreutvikle ferdigheter for hunder som skal delta eller deltar på jaktprøver i ulike klasser.

Blodsporkurs

Vil du lære hunden din å bli ettersøkshund etter skadet vilt? Eller vil du lære om blodsportrening for å delta i en morsom aktivitet for hund og fører? På dette kurset vil du få en innføring i sportrening, det vil si hvordan trene hunden til å følge spor av bloddråper som er lagt ut på bakken. Dette skal illudere et hjortevilt (elg, hjort eller rådyr) som er skadet. Hund og fører skal da sammen følge sporet for å finne det skadde viltet.

Rallylydighetskurs

Rallylydighet ønsker å promotere positivt samhold mellom hund og eier, basert på tillit og respekt. Rallylydighet er et konsept for hunder og eiere, hvor hund og fører følger skiltene gjennom en nummerert løype med tidsbegrensing.