Norsk Retrieverklubb

Kongsvinger og omegn

Styret og komitéer

Kontaktinformasjon

Kontaktperson:Allan Tingstveit
Adresse: Trudvangvegen 45, 2123 BRUVOLL
Telefon: +47 90177788

E-post: Kongsvinger@retrieverklubben.no

Kontonr.: 1822 34 176 35
IBAN: NO8918223417635
BIC: SHEDNO22 (NB! Bokstaven «O»)

VIPPS:109095

Vi ber alle som foretar innbetalinger fra utlandet krysse av for at betaler skal stå for omkostningene.

Styret
allan

Allan Tingstveit

Leder

Trudvangveien 45, 2123 Bruvoll

901 77 788

skyrudshaugenfisk@gmail.com

Vera Verlo

Vera Dahl Verlo

Nestleder

Torkildsvei 28, 2100 Skarnes

41 45 92 92

vera.verlo@gmail.com

Ellisiv Hovig

Ellisiv Hovig

Hukavegen 18, 2123 Bruvoll

90 79 01 28

ellisiv@east.no

Marianne Furuseth

Marianne Svenkerud Graven

Sjønnerudvegen 102, 2100 Skarnes

98 61 28 89

marianne@furuseth.com

Anita Lindholt

Anita Lindholt

Myrstubben 30
2170 Fenstad

994 334 32

anitalindholt@gmail.com

Frode

Frode Ekkeren

Kongsvinger

905 29 808

Rallylydighetskomite
Marte Vaag Skjøstad

Marte Vaag Skjøstad

Aurskog-Høland

926 66 563

Ellisiv Hovig

Ellisiv Hovig

Hukavegen 18, 2123 Bruvoll

90 79 01 28

ellisiv@east.no

Anita Lindholt

Anita Lindholt

Myrstubben 30
2170 Fenstad

994 334 32

anitalindholt@gmail.com

Kiosk-komiteen
Svein Erik Lindholt

Svein Erik Lindholt

Fenstad

Anita Lindholt

Anita Lindholt

Myrstubben 30
2170 Fenstad

994 334 32

anitalindholt@gmail.com

Jaktkomiteen
Vera Verlo

Vera Dahl Verlo

Nestleder

Torkildsvei 28, 2100 Skarnes

41 45 92 92

vera.verlo@gmail.com

Berit Lund

Berit Lund

Fiolvegen 13, 2100 Skarnes

95 05 40 55

berit.lund@pashkira.com

Frode

Frode Ekkeren

Kongsvinger

905 29 808

Utstillingskomiteen
allan

Allan Tingstveit

Leder

Trudvangveien 45, 2123 Bruvoll

901 77 788

skyrudshaugenfisk@gmail.com

Berit Lund

Berit Lund

Fiolvegen 13, 2100 Skarnes

95 05 40 55

berit.lund@pashkira.com

Familiehundkomiteen
allan

Allan Tingstveit

Leder

Trudvangveien 45, 2123 Bruvoll

901 77 788

skyrudshaugenfisk@gmail.com

Mona Skyrudshaugen

Mona Skyrdshaugen

Medlem valgkomiteen

Trudvangveien 45, 2123 Bruvoll

90 17 77 88

kennelskydales@gmail.com

Anita Lindholt

Anita Lindholt

Myrstubben 30
2170 Fenstad

994 334 32

anitalindholt@gmail.com

MH-komiteen
Ellisiv Hovig

Ellisiv Hovig

Hukavegen 18, 2123 Bruvoll

90 79 01 28

ellisiv@east.no

Webredaktør
allan

Allan Tingstveit

Leder

Trudvangveien 45, 2123 Bruvoll

901 77 788

skyrudshaugenfisk@gmail.com

Ellisiv Hovig

Ellisiv Hovig

Hukavegen 18, 2123 Bruvoll

90 79 01 28

ellisiv@east.no

Valgkomite
Bente Svenningsen

Bente Svenningsen

Røgdenveien 1713
2218 Lundersæter

924 49 903

bensvenn@online.no

Vidar Venbakken

Vidar Venbakken

Tinghusvegen 38, 2270 Flisa

62 95 11 90

vidarv@online.no

Berit Lund

Berit Lund

Fiolvegen 13, 2100 Skarnes

95 05 40 55

berit.lund@pashkira.com

Mona Skyrudshaugen

Mona Skyrdshaugen

Medlem valgkomiteen

Trudvangveien 45, 2123 Bruvoll

90 17 77 88

kennelskydales@gmail.com