Norsk Retrieverklubb

Styret og komitéer

Kontaktinformasjon

Kontaktperson:Vera Verlo
Adresse: Torkildsvei 28, 2100 Skarnes
Telefon: 414 59 292

E-post: [email protected]

Kontonr.: 1822 34 176 35
IBAN: NO8918223417635
BIC: SHEDNO22 (NB! Bokstaven «O»)

VIPPS:109095

Vi ber alle som foretar innbetalinger fra utlandet krysse av for at betaler skal stå for omkostningene.

Styret

Vera Dahl Verlo

Leder

Torkildsvei 28, 2100 Skarnes

41 45 92 92

[email protected]

Ellisiv Hovig

Hukavegen 18, 2123 Bruvoll

90 79 01 28

[email protected]

Allan Tingstveit

Varamedlem styret

Trudvangveien 45, 2123 Bruvoll

901 77 788

[email protected]

Marianne Svenkerud Graven

Sjønnerudvegen 102, 2100 Skarnes

98 61 28 89

[email protected]

Frode Ekkeren

Kasserer

Toresheimvegen 23, 2214 Kongsvinger

905 29 808

John Erik Jess

Aagot Vangensveg 4, 2211 Kongsvinger

995 458 59

[email protected]

Anita Lindholt

Myrstubben 30
2170 Fenstad

994 334 32

[email protected]

Rallylydighetskomite

Frode Sørhus

Sidselrudstien 3, 2208 Kongsvinger

936 29 676

Ellisiv Hovig

Hukavegen 18, 2123 Bruvoll

90 79 01 28

[email protected]

Kai Tore Rønold

Frognerstrandvegen 103, 2166 Oppaker

63 90 30 04

Kiosk-komiteen

Svein Erik Lindholt

Fenstad

Anita Lindholt

Myrstubben 30
2170 Fenstad

994 334 32

[email protected]

Jaktkomiteen

Vera Dahl Verlo

Leder

Torkildsvei 28, 2100 Skarnes

41 45 92 92

[email protected]

Frode Ekkeren

Kasserer

Toresheimvegen 23, 2214 Kongsvinger

905 29 808

Utstillingskomiteen

Allan Tingstveit

Varamedlem styret

Trudvangveien 45, 2123 Bruvoll

901 77 788

[email protected]

Berit Lund

Fiolvegen 13, 2100 Skarnes

95 05 40 55

[email protected]

Familiehundkomiteen

Allan Tingstveit

Varamedlem styret

Trudvangveien 45, 2123 Bruvoll

901 77 788

[email protected]

Mona Skyrdshaugen

Trudvangveien 45, 2123 Bruvoll

90 17 77 88

[email protected]

Anita Lindholt

Myrstubben 30
2170 Fenstad

994 334 32

[email protected]

MH-komiteen
Webredaktør

Ellisiv Hovig

Hukavegen 18, 2123 Bruvoll

90 79 01 28

[email protected]

Allan Tingstveit

Varamedlem styret

Trudvangveien 45, 2123 Bruvoll

901 77 788

[email protected]

Valgkomite

Bente Svenningsen

Røgdenveien 1713
2218 Lundersæter

924 49 903

[email protected]

Liv Turid Næss

Ringåsvegen 180, 2100 Skarnes

97 74 79 68

[email protected]

Berit Lund

Fiolvegen 13, 2100 Skarnes

95 05 40 55

[email protected]

Mona Skyrdshaugen

Trudvangveien 45, 2123 Bruvoll

90 17 77 88

[email protected]