Norsk Retrieverklubb

Styret og komitéer

Kontaktinformasjon

Kontaktperson:Vera Verlo
Adresse: Torkildsvei 28, 2100 Skarnes
Telefon: 414 59 292

E-post: Kongsvinger@retrieverklubben.no

VIPPS:109095
Kontonr.: 1822 34 176 35
IBAN: NO8918223417635
BIC: SHEDNO22 (NB! Bokstaven «O»)
Vi ber alle som foretar innbetalinger fra utlandet krysse av for at betaler skal stå for omkostningene.

Styret

Vera Dahl Verlo

Leder

Torkildsvei 28, 2100 Skarnes

41 45 92 92

vera.verlo@gmail.com

Frode Ekkeren

Kasserer

Toresheimvegen 23, 2214 Kongsvinger

905 29 808

Ellisiv Hovig

Hukavegen 18, 2123 Bruvoll

90 79 01 28

ellisiv(at)east.no

Erling Jacobsen

Namnå

400 97 603

John Erik Jess

Varamedlem styret

Aagot Vangensveg 4, 2211 Kongsvinger

995 458 59

jeri-je@online.no

Allan Tingstveit

Varamedlem styret

Trudvangveien 45, 2123 Bruvoll

901 77 788

skyrudshaugenfisk@gmail.com

Bilde av Line Willersrud med to svarte labradorer

Line Willersrud

Vara til styret

957 35 342

linewillersrud@yahoo.no

Rallylydighetskomite

Mona Kvilten Skogheim

91 80 35 54

Frode Sørhus

Sidselrudstien 3, 2208 Kongsvinger

936 29 676

Ellisiv Hovig

Hukavegen 18, 2123 Bruvoll

90 79 01 28

ellisiv(at)east.no

Kai Tore Rønold

Frognerstrandvegen 103, 2166 Oppaker

63 90 30 04

Jakt- og sporkomiteen

Vera Dahl Verlo

Leder

Torkildsvei 28, 2100 Skarnes

41 45 92 92

vera.verlo@gmail.com

John Erik Jess

Varamedlem styret

Aagot Vangensveg 4, 2211 Kongsvinger

995 458 59

jeri-je@online.no

Utstillingskomiteen

Allan Tingstveit

Varamedlem styret

Trudvangveien 45, 2123 Bruvoll

901 77 788

skyrudshaugenfisk@gmail.com

Berit Lund

Fiolvegen 13, 2100 Skarnes

95 05 40 55

berit.lund@pashkira.com

Familiehundkomiteen

Allan Tingstveit

Varamedlem styret

Trudvangveien 45, 2123 Bruvoll

901 77 788

skyrudshaugenfisk@gmail.com

Mona Skyrudshaugen

Trudvangveien 45, 2123 Bruvoll

90 17 77 88

kennelskydales@gmail.com

Webredaktør

Ellisiv Hovig

Hukavegen 18, 2123 Bruvoll

90 79 01 28

ellisiv(at)east.no

Allan Tingstveit

Varamedlem styret

Trudvangveien 45, 2123 Bruvoll

901 77 788

skyrudshaugenfisk@gmail.com

Valgkomite

Bente Svenningsen

Røgdenveien 1713
2218 Lundersæter

924 49 903

bensvenn@online.no

Liv Turid Næss

Ringåsvegen 180, 2100 Skarnes

97 74 79 68

l-t-n@online.no

Berit Lund

Fiolvegen 13, 2100 Skarnes

95 05 40 55

berit.lund@pashkira.com

Mona Skyrudshaugen

Trudvangveien 45, 2123 Bruvoll

90 17 77 88

kennelskydales@gmail.com