Norsk Retrieverklubb

Aktivt Hundeliv!

Kontaktmøtet 2020

Kontaktmøtet i klubben arrangeres i januar hvert år. Her møtes Hovedstyret, sentrale råd og komiteer og avdelingene for å utveksle erfaringer, bli kjent og oppdatere seg.

2020-01-19 12.00.05 web

Vår leder, Hedvig Ihlen, ønsket velkommen til en opplagt gjeng som hadde tatt turen til Gardermoen. Tillitsvalgte fra fjern og nær hadde satt av hele helgen til læring, meningsutveksling og sosialt samvær. Man kan ikke poengtere ofte nok hvor viktig det er at vi møtes regelmessig og at alle navnene som sirlig står ramset opp på hjemmesidene våre får et ansikt. Å kommunisere ansikt til ansikt er så mye lettere enn å sende e-poster og meldinger til folk vi aldri har truffet.

Programmet er alltid ganske tradisjonelt satt opp. Det er informasjon fra hovedstyret og alle rådene og komiteene i hovedklubben. Vi får et innblikk i hva alle driver med og kan spørre og grave hvis noe er uklart eller litt i utakt med hva resten av organisasjonen mener. Deretter blir det satt av tid til innspill fra avdelingene og ordet fritt.

Norsk Retrieverklubb 60 år

I år er det absolutt fokus på jubileet vårt. Vi skal feire at Norsk Retrieverklubb er 60 år. Hovedfeiringen vil foregå i pinsen med workingtest, to utstillinger med storcert og festmiddag. Stedet er Birkebeinern stadion på Lillehammer. Arrangementet vår foregår samtidig med en litteraturmesse i Lillehammer så det kan være fornuftig å skaffe seg overnatting så fort som mulig. Program for helgen vil komme i neste nummer av Retrievernytt som bør være ute i de tusen hjem i slutten av mars.

Avdelingene oppmuntre til å markere jubileet rundt om i Norge. Det kom forslag om markering på hundens dag, synlighet på torget, vise seg fram i borgertog på 17.mai, lokale presseoppslag og samlinger for medlemmer med jubileumsmarkering. Det er kun fantasien som setter grenser.

Vervekampanjen

I 2019 har oppdrettere meldt inn over 300 nye valpekjøpere som medlemmer i klubben vår. Det er fantastisk bra jobbet. Kun noen få av oppdretterne som har vervet medlemmer har meldt fra til kontoret at de vil være med på konkurransen om beste verver. Det er viktig at dere oppdrettere, etter at dere har vervet valpekjøpere, sender en mail til kontoret slik at dere kan være med i konkurransen.

Det samme gjelder avdelingene. Når dere aktivt verver et nytt medlem må dere gi beskjed til kontoret slik at vi får ført statistikk. Det går ikke automatisk.

Hva driver våre råd og komiteer med?

Informasjon fra raserådene og komiteene kommer i Retrievernytt nr. 1 2020. Det er bare å glede seg. Det er mye aktivitet og spennende ting som skjer.

For de avdelingene som ikke deltok i helgen.: Forsøk å prioritere dette neste år. Dere kan allerede sette av datoen: 16-17. januar 2021.

Velkommen skal dere være