Norsk Retrieverklubb

Labrador retriever

Kjøpe labrador?

F92A7270-D26E-401E-8E5A-40A28D5206B7
Skal du kjøpe labrador? 

Labrador er en populær rase og for å veilede nye valpekjøpere vil vi her komme med tips og råd når det gjelder anskaffelse av en labradorvalp. Husk at en hund kan bli 10-14 år gammel, det er en stor og langvarig forpliktelse. Derfor bør valg av oppdretter være viktig for deg og ikke minst for hunden din. Selv om vi jobber innstendig med opplysning og utdanning så er det dessverre ikke alle oppdrettere (eller selgere?) som følger anbefalte regler.  

Oppdretteren bør ha et registrert kennelnavn 

Dersom oppdretteren har et registrert kennelnavn under NKK og FCI så medfører det plikter for oppdretteren. Man kan ikke selge blandingsvalper eller bryte de etiske reglene for avl satt av NKK. Dette medfører begrensning på antall kull, satt minstealder for tisper som skal gå i avl og mer. Dette handler om dyrevelferd og god omsorg for avlstispen! Hos retrievere er det vanlig at en tispe får sitt første kull ved rundt 2,5-3 års alder. Det er en rase som blir sent moden, og tispens velferd og omsorgsevne bør være av høy viktighet. I tillegg kan man ikke ha ubegrenset antall kull på tisper, og det skal gå en viss tid mellom hvert kull. Et godt tegn er, ved normalt store kull, at oppdretteren venter med nytt kull til man har noe data og resultater fra det forutgående. 

 

Bruk alltid Retrieverklubbens oppdretterliste og valpeliste 

Raseklubben bestemmer ett sett med regler som gjelder for registrering hos NKK. I praksis er disse reglene svært få, og raseklubben har derfor et annet sett med regler som gjelder for oppføring på oppdretter- og valpeliste. Merk også at selv raseklubbens regler er veldig enkle, mange oppdrettere gjør mye mer! 

Norsk Retrieverklubbs oppdretterliste

Norsk Retrieverklubbs valpeliste

Oppdrettere med kennelnavn som står oppført på vår oppdretterliste må forholde seg til vesentlig flere krav enn de som ikke gjør det! 

 

Regler for registrering hos NKK uten kennelnavn  Regler for registrering hos NKK med kennelnavn Raseklubbens regler 
Minimumsalder tispe v/avl  Skal være eldre enn 18 mnd og bør være yngre enn 6 år ved første kull Skal være eldre enn 18 mnd og bør være yngre enn 6 år ved første kull Skal være eldre enn 24 mnd og bør være yngre enn 5 år ved første kull
Helsekrav
 • Kjent status hofter
 • Kjent status albuer
 • Kjent status hofter
 • Kjent status albuer
 • Hunden skal være klinisk frisk 

Følgende skal følges: 

 • NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett
 • NKKs avlsstrategi
 • Norsk Kennel Klubs regler for kennelnavn
 • NKKs etiske retningslinjer for hold og trening av hund
 • Norsk lovgivning, inkludert Lov om dyrevelferd, Hundeloven, Forskrift om hunder og Kjøpsloven
 • Regler for oppdrettere med registrert kennelnavn FCI International Breeding Rules
 • FCIs Standing Orders
 • FCI Breeding Strategies
 • Alltid drive sitt oppdrett med de nødvendige kunnskaper om hundehold generelt, og rasen(e) spesielt, inkludert rasetypisk konstruksjon, mentalitet, helse og bruksegenskaper samt generell kunnskap om avl og oppdrett.
 • Arbeide for å ivareta og utvikle rasen gjennom seleksjon og kombinasjon av avlsdyr.
 • Alltid benytte skriftlig avtaler ved paring, salg av valp, forvertsavtaler og eventuelle avlsrettigheter. Avtalene må ikke ha urimelige krav som bryter mot etiske normer og gjeldende lovgivning. Det anbefales å benytte NKKs avtaler/skjema.
 • Oppdretter skal avtale pris med kjøper, og oppdretter skal ikke stille urimelige tilleggskrav.
 • Sørge for å holde seg kunnskapsmessig oppdatert blant annet ved deltakelse i NKKs utdanning for oppdrettere, NKKs sentrale seminarer osv.
 • Skal oppfordre sine valpekjøpere til å gjennomføre de screeningundersøkelser som NKK og raseklubbene anbefaler.
 • Være åpen for at offentlige instanser gis adgang til å inspisere hundeholdet.
 • Ikke tillatt med blandingsavl, alle kull skal registreres
 • HD: kjent status hofter med anbefaling om å bruke index 
 • AD: 0-1 
 • Øyne: gyldig øyelysning på paringstidspunkt, ikke eldre enn 2 år gammel
 • Hunden skal være klinisk frisk
 • Ikke være foretatt operative inngrep på ledd
 • NKKs etiske regler for avl og oppdrett skal følges
Maks antall kull 5 5, raserådet anbefaler færre 
Maksalder tispe v/avl Bør ikke pares etter 8 år, skal ikke pares etter fylte 9 år.  Bør ikke pares etter 8 år, skal ikke pares etter fylte 9 år.  Bør ikke pares etter 8 år, skal ikke pares etter fylte 9 år. 
Aktivitetskrav  Ingen Ingen 2 x exc fra utstilling

eller

2.BK jaktprøve for retrievere 

Innavl Søskenparinger, far/datter, mor/sønn ikke tillatt. Halvsøskenparinger bør unngås.  Søskenparinger, far/datter, mor/sønn ikke tillatt. Halvsøskenparinger bør unngås.  Bør ikke være høyere enn 6,25% i fem generasjoner. 

 

Aktivitetskrav 

Aktivitetskravene handler ikke om rosetter og titler, det handler om at oppdretterne tar hensyn til labradorens rasetype, temperament og egenskaper. Dersom man som oppdretter er aktiv i egen klubb, utdanner seg selv gjennom egen klubb og rasemiljø, støtter arbeidet i sin raseklubb da er det også mer sannsynlig at oppdretteren er kyndig på rasen, rasens historie, helse og standard. Et sunt eksteriør er også et viktig helsespørsmål, og man bør unngå å doble på alvorlige feil eller avle på egenskaper som kan føre til skader og lidelse hos hunden.

 

Sjekk foreldredyr og data på Dogweb selv

Her kan du finne NKKs åpne database og sjekke alle data selv, alt du trenger er enten registreringsnummer eller stamtavlenavn på hunden(e). https://www.dogweb.no/dogweb/dw/openPage/hundIndex.html?HUID=

 

Beholder oppdretteren avkom selv?

Et godt tegn er at oppdretteren beholder hunder fra kombinasjonen selv, enten hjemme eller ute på fôravtaler. Da er du også sikret at oppdretteren har klare mål med oppdrettet sitt, og at man ikke motiveres av vikarierende motiver som ikke handler om rasens fremtid eller rasens beste.

 

Er du usikker eller har du spørsmål?

Raserådet kan kontaktes på labrador@retrieverklubben.no, vi veileder og bistår gjerne dersom du har spørsmål om kjøp av valp.