Norsk Retrieverklubb

Kjøpe labrador?

1149563_10201854374703478_10297327_o

Skal du kjøpe labrador? 

Labrador er en populær rase og for å veilede nye valpekjøpere vil vi her komme med tips og råd når det gjelder anskaffelse av en labradorvalp. Husk at en hund kan bli 10-14 år gammel, det er en stor og langvarig forpliktelse. Derfor bør valg av oppdretter være viktig for deg og ikke minst for hunden din. Selv om vi jobber innstendig med opplysning og utdanning så er det dessverre ikke alle oppdrettere (eller selgere?) som følger anbefalte regler.  

Den siste tiden har det vært en stor etterpørsel etter valper, dette fører dessverre også til at det er noen useriøse aktører på markedet. Vær kritisk til hvor du kjøper valp! Labradorvalper er ikke noe som masseproduseres etter etterspørsel, og seriøse oppdrettere har heller ikke kull med salg som hovedformål. Seriøs og gjennomtenkt avl handler om raseforvaltning, kombinasjoner gjort med spesfikke mål og mye kunnskap. Oppdrettere må også forholde seg til tispens syklus, og man kan aldri forutsi størrelse på kull – kjønn og farge kan variere. De fleste oppdrettere legger ned mye arbeid i å sikre at valpene kommer til gode, trygge, stabile og aktive hjem hvor hunden får være en del av familien og leve et aktivt og tilfredsstillende liv.

Hva kjennetegner seriøse oppdrettere og hvordan skal man klare å skille andre fra disse? 

  • At raseklubbens krav følges er et absolutt minimum – de fleste gjør mye mer enn det som kreves. Da står man oppført her på klubbens oppdretterliste.
  • Sjekk at hundene blir registrert i NKK, dette er de eneste stamtavlene som er internasjonalt anerkjent og anerkjent av rasens hjemland.
  • Ingen oppdrettere «godkjennes» av Norsk Kennel Klub. Det er et krav og en fordel om oppdretteren har et registrert kennelnavn for da må man forholde seg til flere regler enn om man ikke har det. Dersom oppdretteren har et registrert kennelnavn under NKK og FCI så medfører det plikter for oppdretteren. Man kan ikke selge blandingsvalper eller bryte de etiske reglene for avl satt av NKK. Dette medfører begrensning på antall kull, satt minstealder for tisper som skal gå i avl og mer. Dette handler om dyrevelferd og god omsorg for avlstispen!
  • Hos retrievere er det vanlig at en tispe får sitt første kull ved rundt 2,5-3 års alder. Det er en rase som blir sent moden, og tispens velferd og omsorgsevne bør være av høy viktighet. I tillegg kan man ikke ha ubegrenset antall kull på tisper, og det skal gå en viss tid mellom hvert kull. Et godt tegn er, ved normalt store kull, at oppdretteren venter med nytt kull til man har noe data og resultater fra det forutgående.
  • Be om å få se dokumentasjon på tispens tidligere kull: hyppighet og antall er viktig. Ingen tisper skal måtte leve sine liv som avlsmaskiner!
  • Norsk Retrieverklubb er med i et bekjempelsesprogram mot HD og rasen har også registreringskrav for albuer: oppdretter (og ikke minst rasen) har stor nytte av at avkom blir røntget, dette gjør at vi får sikrere avlsverdier for fremtiden.
  • Minimumskrav for avl: kravene som raseklubben setter er et absolutt minimum. I tillegg til kjent status på hofter og albuer så skal også begge avlsdyr være øyelyst. De fleste oppdrettere gentester også i dag sine hunder for flere arvelige sykdommer, dette ligger sjeldent på Dogweb men oppdretteren kan opplyse om dette ved kontakt.
  • Hvis ikke dokumentasjonen er oppgitt: be om å få se det! Det holder ikke at oppdretter sier at begge foreldre er friske, resultater skal være registrert i Dogweb (røntgen + øyehelse).
  • Man er medlem i og aktiv i egen raseklubb. Raseklubben tilbyr kurs, seminarer, webinar mm som bidrar til utdanning og mer kunnskap hos alle oppdrettere.

Hvorfor velge en seriøs oppdretter?

Først og fremst: det er viktig av hensyn til dyrevelferden og omsorgen for avlstispene. I tillegg så er det viktig for raseforvaltningen at oppdrettere avler innenfor raseklubb og de reglene som settes der.

Det er sikkert en grunn til at du ønsker deg en labrador? Du har hørt om deres uendelige konto av kjærlighet og glede, deres store vannpasjon, det deilige temperamentet , det smeltende uttrykket og den store apporteringsgleden? Den uendelige allsidigheten som gjør at de er en ener på blodspor, som fører- og servicehunder, som apportør på småviltjakt eller som kompis i fiskebåten? Pelsen er spesielt godt utviklet for kaldt, nordisk klima? Alle disse egenskapene har vi takket være dedikerte og seriøse oppdrettere som har forvaltet rasen i over 100 år. Når du kjøper fra en seriøs oppdretter så vet du hva du kan forvente, du vil få bistand og bli fulgt opp og oppdretteren tar i de fleste tilfeller selv ansvar for hunden den har solgt om du skulle bli alvorlig syk eller at hunden må omplasseres. Oppdretter vil ha interesse av å få tilbakemeldinger om nettopp din hund, nettopp for å bidra i et seriøst avlsarbeid for fremtiden. Og du vil gjøre et lite stykke arbeid for den rasen som vi alle elsker så høyt!

Bruk alltid Retrieverklubbens oppdretterliste og valpeliste 

Norsk Retrieverklubbs oppdretterliste

Norsk Retrieverklubbs valpeliste

Valpelisten er den anbefalte kanalen for kjøp av valp, ved bruk av finn.no ol må du alltid sjekke at oppdretteren står oppført på klubbens oppdretterliste. 

Sjekk foreldredyr og data på Dogweb selv

Her kan du finne NKKs åpne database og sjekke alle data selv, alt du trenger er enten registreringsnummer eller stamtavlenavn på hunden(e). https://www.dogweb.no/hundedatabase/

Ha tålmodighet!

I perioder kan det være få kull på valpelisten, men vi oppfordrer dere til å kontakte oppdrettere på klubbens oppdretterliste, de vil kunne opplyse om fremtidige planer eller anbefale andre oppdrettere som planlegger kull. I en normal situasjon er det ikke unormalt å måtte vente noen måneder (kanskje til og med ett år) på valp – vi ber dere innstendig om å ha tålmodighet og benytt kun oppdrettere som står på klubbens oppdretterliste! Da er dere sikret at tispens velferd ivaretas og at et minimumssett av avlskrav er oppfylt! Som kjøper har man stor forbrukermakt, hadde ikke useriøse oppdrettere fått solgt sine valper hadde de heller ikke avlet på rasen! Ta et ansvarlig valg også som kjøper!

Hva med pris? 

Den økte etterspørselen har dessverre også ført til produsenter som selger valper med andre motiver enn seriøs raseforvaltning. Stor etterspørsel er ingen grunn til å øke prisen på valper, oppdretters fokus er at hver valp skal komme til et godt og varig hjem hvor hunden blir ivaretatt livet ut. Vær skeptisk til oppdrettere som selger valper til langt over anbefalt pris og hvor klubbens krav ikke er oppfylt. Det er også helt unormalt at det kreves depositum eller håndpenger for valper som ikke er født! I noen tilfeller kan depositum brukes, men dette er penger som skal tilbakebetales også om kjøper trekker seg. En seriøs oppdretter vil ikke ønske å selge valp til en person som er mer redd for å tape penger enn å avbryte et kjøp av hund som føles feil.

Er du usikker eller har du spørsmål?

Raserådet kan kontaktes på labrador@retrieverklubben.no, vi veileder og bistår gjerne dersom du har spørsmål om kjøp av valp.