Norsk Retrieverklubb

Har du en labrador med idiopatisk epilepsi? Vi trenger din hjelp!

Epilepsi er den vanligst forekommende nevrologiske tilstanden hos hunder med en forekomst på inntil 5 av 100. Epilepsi er ikke én sykdom, men en samlebetegnelse på forskjellige sykdommer og skader i hjernen som alle har det til felles at de leder til en anfallsvis og forbigående funksjonsforstyrrelse i hjernen. Grovt sett kan epilepsi ha primære eller sekundære årsaker.

  1. Primær/idiopatisk epilepsi: Hos hunder og mennesker har benevnelsen idiopatisk eller primær epilepsi blitt brukt for å beskrive et epilepsisyndrom som en antar har en genetisk årsak. Idiopatisk epilepsi er den vanligste årsaken til epileptiske anfall hos hund og debuterer oftest mellom ett og fem års alder. Denne formen for genetisk betinget epilepsi forekommer i alle hunderaser og også hos blandingshunder. Primær/idiopatisk epilepsi er en utelukkelsesdiagnose, det vil si at diagnosen stilles når andre årsaker til anfallene er utelukket.
  2. Sekundær epilepsi: skyldes ikke-genetiske faktorer. Årsakene varierer og kan være nær sagt alle former for sykdom eller skade av hjernen (f eks slag, hjernesvulst, infeksjoner eller metabolske tilstander).

Gjennom årene har det vært flere forskningsprosjekt på den genetiske årsaken til idiopatisk epilepsi hos hund og det foregår nå et slikt prosjekt på labrador i Finland. 

De har per nå analysert prøver fra ca 200 labradorer med idiopatisk epilepsi og 400 uten og de trenger flere prøver fra flere affiserte labradorer!

De har per nå analysert prøver fra ca 200 labradorer med idiopatisk epilepsi og 400 uten og de trenger flere prøver fra flere affiserte labradorer!

Har din hund blitt diagnostisert med idiopatisk epilepsi – epilepsi hvor andre årsaker (skader, hjernesvulst, infeksjoner eller metabolske tilstander) til anfallene er utelukket  – da ber vi deg om å bidra til forskningen! 

Forskerne trenger følgende: 

  1. SPØRRESKJEMA
  2. EKSPORTBILAG
  3. BLODPRØVE MED PRØVEBLANKETT

 

SPØRRESKJEMA

Fyll ut spørreskjemaet (det finner du HER). Hvis du ikke kan fylle ut dette elektronisk, sørg for at det er lesbart (bruk blokkbokstaver!). Skjemaet kan legges ved blodprøven eller sendes per epost til: Lgl-kyselyt@helsinki.fi

NB! Gjør gjerne dette før du drar til veterinæren da skjemaet er på 10 sider.

EKSPORTBILAG

Print og fyll ut dette bilaget som legges ved forsendelsen (fest arket i en lomme utenpå pakken), dette er for å informere tollen om at det er biologisk materiale fra hund som skal brukes til forskning.

BLODPRØVE

Fyll ut prøveblanketten (engelsk HER / svensk HER) – du kan med fordel fylle ut alt om hund og eier elektronisk før du printer den ut og tar den med til veterinæren, hvis du ikke har mulighet til det lar du veterinæren fylle ut skjemaet. Hvis det fylles ut manuelt er det viktig at alt er lesbart! All informasjon som veterinæren trenger står på skjemaet. Prøven må bekostes av eier. Kontakt gjerne raserådet dersom du er usikker på dette.

 

Har du spørsmål om forskningsprosjektet? Kontakt doktorgradskandidat tiina.heinonen@helsinki.fi

Idiopatisk epilepsi kan være en tung og uforutsigbar sykdom å leve med, både for hund og eier. Sett av litt tid og støtt gjerne en god sak – du gjør noe godt for vår elskede rase og forhåpentligvis kan vi en dag komme nærmere et svar på den komplekse epilepsigåten, nettopp takket være deg og alle som bidrar! På forhånd, tusen takk ❤