Norsk Retrieverklubb

Arvelige øyesykdommer

PRA (Progressiv Retinal Atrofi)

Økende svinn av netthinnen og dens synsceller som alltid fører til at hunden etter hvert blir blind. Sykdommen starter med symptomer på nedsatt syn, først og fremst i skumring / mørke, ved 4 til 6 års alder. Det finnes flere typer av PRA, men den langt vanligste er prcd-PRA. Etter at det kom en gentest for denne typen er PRA blitt svært uvanlig. Testresultatet kan registreres i DogWeb og gentesten bør brukes dersom det finnes risiko for anleggsbærere.

RD (Retinal Dysplasi)

En defekt i begge øyne som medfører løsning av netthinnen i større eller mindre grad. Ved total RD er netthinnen kraftig misdannet og som regel er hunden født blind. Dette er en arvelig lidelse med recessiv arvegang og det finnes per i dag ingen gentest. Total RD er en svært uvanlig lidelse. Ved geografisk RD er det et stort misdannet område i den øvre delen av netthinnen, noe som antagelig gir nedsatt syn. Bakgrunnen er sannsynligvis arvelig, men arvegangen er ukjent. Multifokal RD gir mange små eller noen litt større folder i netthinnen og er sannsynligvis arvelig, men med ukjent arvegang. RD av geografisk og multifokal type forekommer kun sporadisk og er ikke spesielt vanlig.

HC (Hereditary Cataract / grå stær)

Fortetninger i linsen. Ved total katarakt er hele linsen fortettet og hunden er blind på det øyet. Ved katarakter som ikke er totale beskrives beliggenheten (bakre polær, fremre y-søm, kortikal). Total katarakt diagnostiseres svært sjelden hos labrador. I de få tilfellene det forekommer er det oftest som følge av at hunden har PRA. Katarakt av typene bakre polær, fremre y-søm og kortikal er ikke helt uvanlige hos rasen og diagnostiseres i omtrent like stor andel. Det kan imidlertid virke som disse kataraktene sjelden utvikler seg i vesentlig grad hos labrador og derfor ikke later til å påvirke synet nevneverdig.