Norsk Retrieverklubb

Avlskrav labrador

Retningslinjer for oppføring på valpelisten til Norsk Retrieverklubb

Kriterier for avlshunder og godkjente paringer i NRK

Godkjent av Hovedstyret i Norsk Retrieverklubb 6. desember 2017

 1. Generelle krav
  • Generelle krav i henhold til NKK sine retningslinjer skal være tilfredsstilt.
  • Begge foreldredyrene skal være registrert i register anerkjent av NKK.
  • Oppdretter og kullet skal følge NKKs etiske retningslinjer for hundeavl. NKKs hovedstyrevedtak 120/04 sier at det er forbudt å avle på hunder med sterk grad HD eller AD/AA.
  • Ved salg av valper gjelder følgende:
   • a Valper skal ikke leveres før 8 ukers alder.
   • b Valper skal leveres med veterinærattest av ny dato (ca. 1 uke).
   • c Valper skal være behandlet mot innvollsorm etter anbefalte rutiner.
   • d Valper skal leveres med kjøpekontrakt, underskrevet av begge parter.
  • Tispen skal være eldre enn 2 år ved parringstidspunktet og bør være yngre enn 5 år ved første kull.
  • lnnavlsgraden bør ikke være høyere enn 6, 25 % i fem generasjoner. Dette tilsvarer søskenbarnparing under forutsetning at hundene ellers er ubeslektet.
  • Oppdretter skal bekrefte at begge foreldredyrene, på paringstidspunktet, så langt det er mulig å få kjennskap til dette:
   • a Ikke har arvelige sykdommer som oppdretter kjenner til (i tillegg til de som er nevnt under krav til avlsdyr eller spesifikt for rasen).
   • b Ikke blir eller har blitt medisinert over lengre perioder for lidelser av psykisk eller fysisk karakter.
   • c At det ikke er foretatt operative inngrep på foreldrene for å korrigere defekter av fysisk karakter (f.eks. kne- eller albueleddsoperasjon)
   • d At foreldredyrene ikke har sykdommer eller lidelser som må antas å være arvelige og som fører til lidelse for hunden eller store økonomiske og arbeidsmessige byrder for eventuelle valpekjøpere. Eksempelvis kan nevnes kronisk ørebetennelse og andre hudlidelser som furunkulose og kronisk våteksem, allergier, matømfintlighet, kroniske kneproblemer eller lignende).
   • e Begge foreldrene skal være premiert på jaktprøve og/eller utstilling tilsvarende minst 3 BK på jaktprøve eller minimum 2 x Excellent på utstilling.

 

 1. Generelle krav til avlsdyr
  • Hunden bør være fri for HD, dvs grad A eller B.
  • Hunden skal være øyelyst og erklært fri for alvorlige arvelige øyensykdommer, der attest ikke er eldre enn 1 år på paringstidspunktet, 2 år for Labrador og Chesapeak. Eventuelle anmerkninger skal oppgis på valpelisten i egen rubrikk. Og det anbefales å ikke parre 2 individer med samme type anmerkning.
  • Totalt antall avkom etter en hannhund bør ikke overskride et antall tilsvarende 5 % av registrerte i rasen i Norge i løpet av de siste 5 år. Dersom det er ønskelig med ytterligere bruk av hannhunden, skal det overfor raserådet dokumenteres at hannhunden avler spesielt godt når det gjelder helse-, bruks- eller eksteriørmessige kvaliteter.

 

 1. Tilleggskrav Labrador retriever
  • Skal være røntget for AA, dette er også et krav for registrering i NKK.
  • Krav til jaktpremiering: 2. BK. Hvis hunden ikke er jaktpremiert gjelder følgende krav til utstillingsresultater: 2 x HP fra JK/AUK eller 2 x 1 AK eller en av hver av disse.(oppnådd før 1.februar 2011) eller 2 x Excellent (oppnådd etter 1. februar 2011)