Norsk Retrieverklubb

Konstruksjon og helse

img_1557Anatomisk skisse av labrador

At hunden skal være godt konstruert og utvise en harmonisk helhet både stående og under bevegelse er også et viktig aspekt ved helse – en dårlig konstruert, men svært aktiv hund vil kunne oppleve fysiske plager og/eller slitasjeskader i en relativt ung alder. God konstruksjon er svært viktig for en aktiv hund.

Alle hunder utviser flere gangarter (skritt, passgang, trav, galopp) avhengig av tid, sted og aktivitet, men for å bedømme en hunds bevegelser og herunder konstruksjon studeres hunden i trav på utstilling. Dette på grunn av at da vil eventuelle anatomiske feil bli synlige.

En godt bygget, harmonisk konstruert og velgående hund er harmonisk tvers igjennom, uten overdrivelser. Et eksempel på en viktig del hos en apporterende hund er fronten.

img_0190Bilde fra «Mary Roslin Williams – The Dual Purpose Labrador Retriever»

Dette bildet illustrerer hvordan en korrekt vinkling i front også fasiliterer både god rekkevidde av forbensbevegelsene og halsen. Et annet viktig aspekt er at frontkonstruksjonen skal gi rom til både vilt og frambensbevegelsene. Frontkonstruksjonen hos en hund fungerer som en støtdemper og god konstruksjon her forhindrer skadet på lang sikt. 2/3 deler av hundens vekt hviler på fronten i stående posisjon, enda mer under bevegelse.

Alle oppdrettere, hannhundeiere og andre engasjerte oppfordres til å tilegne seg kunnskap om anatomi, kynologi og oppdrett. Anbefalte kurs er kynologikurs, NKKs oppdretterskole, raseseminar mm.

Rasestandard labrador