Norsk Retrieverklubb

Helse

Labrador er en forholdsvis frisk rase. Det er viktig å huske på at enhver hund kan bære på sykdomsanlegg eller selv bli syk, til tross for at den har friske foreldre. Klubbens oppdrettere legger ned mye arbeid i å avle frem så friske hunder som mulig.

Nedenfor følger en oversikt over de vanligste helseproblemer som forekommer hos labrador. Selvfølgelig kan også andre og mer sjeldne sykdommer/problemer forekomme, så listen vil aldri kunne bli fullstendig. I følge både NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett og NRK sine avlskrav skal det kun avles på klinisk friske hunder.

Hofteleddsdysplasi og albueleddsartrose

Norsk Retrieverklubb er tilsluttet NKKs bekjempelsesprogram for HD (hofteleddsdysplasi) og det er  krav om kjent HD- og AD-status hos foreldrene for registrering av valpekull. Arvegangen er ikke fullstendig kjent og miljøfaktorer har også stor påvirkning. Rådfør deg alltid med oppdretter angående fôring, mosjon osv. NRK anbefaler at flest mulig hunder røntgensjekkes, også de som ikke går i avl

Mer info: HER

Øyesykdommer

Rasen har krav om øyelysing for avl, se avlskrav.

Når det gjelder arvelige øyesykdommer foreligger det avlsanbefalinger gitt av de autoriserte øyelyserne i Norge. Avlsanbefalingene finner du HER. Merk at hver øyelysningsattest er gyldig i to år for labrador.

Mer info: HER

Hudsykdommer

Jevnlig stell er viktig: vask ører og fjern alltid fellende pels hos hund i røyting. Enkelte hunder reagerer også på fôr, dette kan også gi allergiske symptomer. Rådfør deg alltid med oppdretter dersom du mistenker allergi.

Mer info: HER

Andre arvelige lidelser/gentester

Resultater fra DNA-tester for arvelige sykdommer skal først og fremst brukes for å unngå å avle syke hunder. Ved autosomal recessiv nedarving kan derfor en bærer brukes dersom den pares med en hund som er fri for det sykdomsfremkallende genet. For å ivareta genetisk variasjon er det viktig ikke å utelukke bærere fra avl.

Mer info: HER

Konstruksjon og helse

Mer info: HER

Genetisk variasjon – en forusetning for en bærekraftig avlHER

Forskningsprosjekter

Epilepsi – Finland