Norsk Retrieverklubb

Stor etterspørsel etter labradorvalper

IMG_3073

Kjære alle som er på jakt etter labradorvalp! 

Situasjonen med corona gjør at veldig mange nå ønsker å anskaffe seg en valp, og for mange er det en utmerket mulighet til å endelig få en valp i hus.

Labradorvalper er ikke noe som masseproduseres etter etterspørsel, og seriøse oppdrettere har heller ikke kull med salg som hovedformål. Seriøs og gjennomtenkt avl handler om raseforvaltning, kombinasjoner gjort med spesfikke mål og mye kunnskap. Oppdrettere må også forholde seg til tispens syklus, og man kan aldri forutsi størrelse på kull, kjønn og farge kan variere i forskjellige kull. De fleste oppdrettere legger ned mye arbeid i å sikre at valpene kommer til gode, trygge, stabile og aktive hjem hvor hunden får være en del av familien og leve et aktivt og tilfredsstillende liv.

Hva kjennetegner seriøse oppdrettere og hvordan skal man klare å skille andre fra disse? 

  • At raseklubbens krav følges er et absolutt minimum – de fleste gjør mye mer enn det som kreves. Da står man oppført her på klubbens oppdretterliste.
  • Sjekk at hundene blir registrert i NKK, dette er de eneste stamtavlene som er internasjonalt anerkjent og anerkjent av rasens hjemland.
  • Ingen oppdrettere «godkjennes» av Norsk Kennel Klub. Det er en fordel om oppdretteren har et registrert kennelnavn for da må man forholde seg til flere regler enn om man ikke har det.
  • Be om å få se dokumentasjon på tispens tidligere kull: hyppighet og antall er viktig. Ingen tisper skal måtte leve sine liv som avlsmaskiner!
  • Norsk Retrieverklubb er med i et bekjempelsesprogram mot HD og rasen har også registreringskrav for albuer: oppdretter (og ikke minst rasen) har stor nytte av at avkom blir røntget, dette gjør at vi får sikrere avlsverdier for fremtiden.
  • Minimumskrav for avl: kravene som raseklubben setter er et absolutt minimum. I tillegg til kjent status på hofter og albuer så skal også begge avlsdyr være øyelyst. De fleste oppdrettere gentester også i dag sine hunder for flere arvelige sykdommer, dette ligger sjeldent på Dogweb men oppdretteren kan opplyse om dette ved kontakt.
  • Hvis ikke dokumentasjonen er oppgitt: be om å få se det! Det holder ikke at oppdretter sier at begge foreldre er friske, resultater skal være registrert i Dogweb (røntgen + øyehelse).
  • Man er medlem i og aktiv i egen raseklubb. Raseklubben tilbyr kurs, seminarer, webinar mm som bidrar til utdanning og mer kunnskap hos alle oppdrettere.

Hva med pris? 

Den økte etterspørselen har dessverre også ført til produsenter som selger valper med andre motiver enn seriøs raseforvaltning. Stor etterspørsel er ingen grunn til å øke prisen på valper, oppdretters fokus er at hver valp skal komme til et godt og varig hjem hvor hunden blir ivaretatt livet ut. Vær skeptisk til oppdrettere som selger valper til langt over anbefalt pris og hvor klubbens krav ikke er oppfylt. Det er også helt unormalt at det kreves depositum eller håndpenger for valper som ikke er født! I noen tilfeller kan depositum brukes, men dette er penger som skal tilbakebetales også om kjøper trekker seg. En seriøs oppdretter vil ikke ønske å selge valp til en person som er mer redd for å tape penger enn å avbryte et kjøp av hund som føles feil. Vanlig pris på labrador ligger i dag på +/- 18 000 kr.

Hvorfor velge en seriøs oppdretter?

Først og fremst: det er viktig av hensyn til dyrevelferden og omsorgen for avlstispene. I tillegg så er det viktig for raseforvaltningen at oppdrettere avler innenfor raseklubb og de reglene som settes der.

Det er sikkert en grunn til at du ønsker deg en labrador? Du har hørt om deres uendelige konto av kjærlighet og glede, deres store vannpasjon, det deilige temperamentet , det smeltende uttrykket og den store apporteringsgleden? Den uendelige allsidigheten som gjør at de er en ener på blodspor, som fører- og servicehunder, som apportør på småviltjakt eller som kompis i fiskebåten? Pelsen er spesielt godt utviklet for kaldt, nordisk klima? Alle disse egenskapene har vi takket være dedikerte og seriøse oppdrettere som har forvaltet rasen i over 100 år. Når du kjøper fra en seriøs oppdretter så vet du hva du kan forvente, du vil få bistand og bli fulgt opp og oppdretteren tar i de fleste tilfeller selv ansvar for hunden den har solgt om du skulle bli alvorlig syk eller at hunden må omplasseres. Oppdretter vil ha interesse av å få tilbakemeldinger om nettopp din hund, nettopp for å bidra i et seriøst avlsarbeid for fremtiden. Og du vil gjøre et lite stykke arbeid for den rasen som vi alle elsker så høyt!

Ha tålmodighet!

I perioder kan det være få kull på valpelisten, men vi oppfordrer dere til å kontakte oppdrettere på klubbens oppdretterliste, de vil kunne opplyse om fremtidige planer eller anbefale andre oppdrettere som planlegger kull. I en normal situasjon er det ikke unormalt å måtte vente noen måneder (kanskje til og med ett år) på valp – vi ber dere innstendig om å ha tålmodighet og benytt kun oppdrettere som står på klubbens oppdretterliste! Da er dere sikret at tispens velferd ivaretas og at et minimumssett av avlskrav er oppfylt! Som kjøper har man stor forbrukermakt, hadde ikke useriøse oppdrettere fått solgt sine valper hadde de heller ikke avlet på rasen! Ta et ansvarlig valg også som kjøper!

Finn.no, facebook med mer er per dd ikke anbefalte kanaler for å kjøpe valp!

Har du spørsmål om valpekjøp: kontakt gjerne raserådet. 

NorskRetrieverklubb_logo_oppdretter