Norsk Retrieverklubb

Stargardt: Usikkerhet rundt testresultater

Flere danske labradorer er testet for Stargardt hos det kommersielle laboratorium Laboklin/Labogen, og hos Sveriges Landbrugsuniversitet (SLU) med forskjellige resultater som resultat.
Det danske sundhedsutvalget under Raceledelsen for Labrador Retriever (SU) har forsøkt å komme i dialog med Laboklin/Labogen uten suksess.
De har også vært i løpende dialog med forskerne på SLU som har utført forskningsarbeidet, identifisert genene og som har utviklet DNA-testen for Stargardt. Disse har vært veldig behjelpelige og fremsatt flere hypoteser hvorfor ikke Laboklin/Labogens resultater samstemmer med SLU sine.
Med bakgrunnen i usikkerheten rundt påliteligheten av resultatene fra Laboklin/Labogens så anbefaler vi at alle som skal teste sine hunder for Stargardt per dags dato benytter SLU.