Norsk Retrieverklubb

Allsidighetscupen

Avdelingen «kårer» hvert år avdelingens mest allsidige retriever. Kåringen baserer seg på at du som medlem selvsender inn din hunds resultater før annonsert frist. Premiering skjer etter at årsmøtet er formelt avsluttet.

Disipliner som gir poeng i cupen

 • Utstilling (obligatorisk)
 • Jaktprøve for retriever, working-test, tollingjaktprøve eller kvalifiseringsprøve
 • Blodsporprøve eller fersksporprøve
 • Lydighetsprøve, rally-lydighetsprøve eller appellmerkeprøve/bronsjemerkeprøve i
  lydighet
 • Agilityprøve, agility hopp prøve eller bronsjemerkeprøve i agility.
 • Brukshundprøve (NBF spor eller rundering)

Krav for å delta

Medlem i NRK Midt-Hedmark den 31. desember for året med tellende resultat.
Resultater i minimum to øvelser hvorav en er utstilling.

Krav for å kunne vinne

Resultat i minimum to øvelser, hvorav en er utstilling og en er enten
blodspor/fersksporprøve eller jaktprøve/TJP/WT.

Øvrige krav

 • Kun deltagelse i norske konkurranser/utstillinger er tellende
 • Kun et resultat i hver disiplin er tellende
 • Offisielle konkurranser, resultater fra klubbmesterskap i avdelingen og bronsjemerkeprøver teller

Beregning av poeng

Den hunden med flest øvelser går foran en med færre hvis det er poenglikhet
(hvis deltaker fyller kravene for å kunne vinne i pkt. 3).

Ved fortsatt likhet teller høyeste poengsum i øvelsene: utstilling – jakt/blodspor osv,
ved videre likhet neste øvelse.

Blir resultatet fortsatt likt, blir det delt plassering.

Se statutter og hvordan du beregner poeng.