Norsk Retrieverklubb

Bevegelig jaktprøve – BK

Avdeling Midt-Hedmark har bevegelig jaktprøve i BK

Sted: Ved Skjulstadtjenna i Elverum

Tid og sted for prøvene blir annonsert når tidspunkt er avtalt med dommer.

Bevegelige prøveperioder i 2024

1. juni–1. juli 2024
Meld på prøve (nkk.no)

15. august–29. september 2024
Meld på prøve (nkk.no)

Kontakt jaktkomiteen hvis du har spørsmål om bevegelig prøve

Kvalifiseringsprøve
Trenger du kvalifiseringsprøve?
Finn informasjon og meld på her