Norsk Retrieverklubb

Instruktører og prøveledere

Dette er en oversikt over godkjente NKK-instruktører, prøveledere og dommere til kvalifiseringsprøven som er tilknyttet avdeling Midt-Hedmark.

Instruktører

Godkjente og tilgjengelige NKK-instruktører, se instruktørliste på hovedsiden (under NRK avd. Midt-Hedmark).

Dommere til kvalifiseringsprøve

Godkjente og tilgjengelige kvalifiseringsprøvedommere, se kvalifiseringsprøve under «jakt» (Midt-Hedmark).
Avdelingen benytter også godkjente dommere fra avdeling Kongsvinger og omegn.

Prøveledere

B-prøve

Jon Petter Blixt
2409 Elverum

Linda Ytrøy
Løten

Ronny Lillebakken,
2324 Vang på Hedemarken

Tollingjaktprøve 

Ronny Lillebakken,
2324 Vang på Hedemarken

Inger Helene Sørli,
2407 Elverum