Norsk Retrieverklubb

Kurs

Sporleggerkurs

4.–5. mai 2024
Mer informasjon

Blodsporkurs

Jaktkurs BK- og AK-nivå

25.–26. mai 2024

Kvalifiseringsprøvekurs

Oppstart 23. mai 2024 

Utstillingskurs

15. juni 2024
Mer informasjon