Norsk Retrieverklubb

Vårt treningsområde

Avdelingen har avtale med grunneier og får benytte området ved Skjulstadtjenna til jakt-/apporteringstrening og jaktprøver i sommersesongen.

Avtalen med grunneier innebærer at avdeling Midt-Hedmark betaler en årlig leie for å kunne benytte veien og terrenget ved hytta. En sesong varer normalt fra mai (når veien er farbar) til ut i september når jakta begynner.

Avtalen innebærer også at vi har forpliktet oss til inntil 20 timer med dugnadsarbeid som grunneier finner nødvendig i løpet av sesongen. Du som medlem og bruker av området kan derfor bli forespurt om du kan bli med og hjelpe til.

Nøkkelavtale for medlemmer i avdeling Midt-Hedmark
Er du medlem i avdelingen kan du få tilgang på bomnøkkel (sesongbruk) etter visse vilkår for å bruke terrenget til egentrening. Ta kontakt med jaktkomiteen hvis du er interessert.

Dispensasjon fra båndtvangsreglene
Elverum kommune har gitt Norsk Retrieverklubb avd. Midt-Hedmark og klubbens medlemmer dispensasjon fra båndtvangsreglene for å arrangere jaktprøver for retrievere og for trening under visse vilkår. Blant annet skal aktiviteten ikke være til ulempe for dyr og fugler i området. Dersom det påvises slik ulempe kan tillatelsen trekkes tilbake.

Som avdeling er vi veldig heldig som har et supert terreng vi kan trene og ikke minst arrangere prøver i.
Vi oppfordrer derfor alle medlemmer til å ta hensyn og bruke området på en slik måte at vi beholder et godt samarbeid med både kommunen og grunneier i mange år fremover.

Husk å rydde opp etter treninger!

kvalprøve

tjennet

P1070688-komp (2)

P1070685-komp (2)