Norsk Retrieverklubb

Midt-Hedmark

Stans i arrangementer til 15. juni

Regjeringens beslutning om å opprettholde stans i idretts- og kulturarrangement til 15. juni får konsekvenser for planlagte prøver.

For avdeling Midt-Hedmark innebærer det at disse prøvene ikke kan gjennomføres:

  • Kvalifiseringsprøven den 11. mai
  • B-prøve i eliteklassen (jakt) den 6. juni
  • Blodsporprøven den 14. juni
  • Bevegelig prøver i blodspor og jakt frem til samme dato

Det er en uforutsigbar situasjon for oss alle, noe som også gjør det vanskelig å utsette prøvene til et senere tidspunkt. Vi kan heller ikke nå si noe om hva som skjer med innbetalt deltakeravgift for de som allerede har meldt seg på. Dette kommer det avklaring på etterhvert. Mer informasjon om situasjon finner dere på NKK sine koronasider.