Norsk Retrieverklubb

Styret og komitéer

Styret

Dag Schartum-Hansen

Leder styret

+47 913 84 491

Jon Peter Blixt

Jon Petter Blixt

Medlem

+47 991 09 683

Hilde Kristoffersen

Medlem

+47 924 44 235

Knut Tore Abrahamsen

Knut Tore Abrahamsen

Medlem

+47 455 05 224

Eirin Johansen

Vara styret

Britt Weium

Vara styret / medlem blodsporkomiteén

+47 996 45 652

Miljøtrening
Frøydis Holm

Frøydis Holm

Hamar

+47 908 50 125

Blodsporkomiteen
Hege Nordeng

Hege Nordeng

Leder

+47 990 02 660

Britt Weium

Vara styret / medlem blodsporkomiteén

+47 996 45 652

Børre Skarstein

Medlem

+47 915 14 139

Jaktkomiteen
Jon Peter Blixt

Jon Petter Blixt

Medlem

+47 991 09 683

Linda Ytrøy

Medlem

Wenche Riise

Medlem

+47 482 11 825

Utstillingskomiteen
Knut Tore Abrahamsen

Knut Tore Abrahamsen

Medlem

+47 455 05 224

Siw Hilde Holmen

Medlem

+ 47 958 46 993

Valgkomité

Linda Ytrøy

Medlem

Britt Weium

Vara styret / medlem blodsporkomiteén

+47 996 45 652

Carina Larsen

Medlem

Perly Berge

Perly Berge

Vara valgkomite

+47 918 18 987