Norsk Retrieverklubb

Midt-Hedmark

Styre å stæll

Alt var så mye enklere før..

Et historisk tilbakeblikk. Når årsmøtet blir gjennomført i 1990 var avdelingen allerede godt i gang med aktiviteter etter å ha gjennomført et «prøveår». Vi kan jo reflektere litt over deltagelse i styre å stæll i en nystartet avdeling.

Styret besto av leder, eller formann som det het i 1990, 6 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
Valgkomitéen er satt opp med 4 medlemmer, inkludert vara og det er selvfølgelig revisor med vara.

I tillegg var det utstillingskomité med 5 medlemmer, lydighetskomité med 2 medlemmer og jaktkomité med 5 medlemmer.
Og det var selvfølgelig kurs- og økonomikomité (3 medlemmer), møte- og arrangementskomité (3 medlemmer), valpeformidler, materialforvalter og 3 som bidro i redaksjon for medlemsbladet vårt som også den gang het Voffrevyen.

Da som nå er det noen som engasjerer seg på flere områder. Men nå er det i alle fall ikke alltid enkelt å finne erstatter når noen velger å gå ut av verv. I år består styret av 7 medlemmer inkludert leder og 2 varamedlemmer. Vi har utstillings- og jaktkomité og egen blodsporkomité. Skulle nok gjerne også hatt en aktivitetskomité, hvis noen vil bidra..

Var det enklere før?

Styret anno 1990

Styret i 1990 besto av Knut Olsen som formann og Kari Larsson, Kristin Pollen, Lene Knudsen, Erling Skotner, Steinar Johansen og Jan Inge Kjeldsen som styremedlemmer. Kjell Erik Dagfinnrud og Reidun Kristiansen var varamedlemmer til styret.

Jaktprøve 1-1

Bildet er fra en av avdelingens jaktprøver på 1990-tallet. Foto: Milli Olsen.