Norsk Retrieverklubb

Aktivt Hundeliv!

NLM (Norsk Lag Mesterskap) 2019

Avd. Bergen og omegn har gleden av å ønske alle avdelinger velkommen til Norsk Lag Mesterskap i retrieverjakt
Hemsedal Skisenter
Helgen 28. – 30. juni 2019

uten navn

Hva er NLM?

NLM er et årlig arrangement og arrangeres i månedsskiftet juni/juli. NLM arrangeres som en workingtest for avdelingslag, hvor det gis poeng til hver enkelt hund, men det kåres ikke individuelle vinnere.

Deltagelse

Deltagende avdeling stiller med lag bestående av 4 hunder, hvorav 1 er reell unghund eller alternativt en BK hund som ikke har oppnådd premiering i BK. De andre 3 hundene bør ha god erfaring i apporteringsarbeid av ulik vanskelighetsgrad. Ekvipasjen må være medlem av den avdeling de representerer. Maksimum deltagende lag bestemmes av antall avdelinger i Norsk Retrieverklubb, som per dags dato er 20 avdelinger. Hvis en eller flere avdelinger ikke stiller lag, kan andre avdelinger melde på flere lag, men totalt antall lag må ikke overskrides.

Det tillates at prøveleder stiller egen hund.

Påmelding

Påmeldingsfrist er 1. mai 2019. Alle avdelinger må ha meldt inn antall lag og påmeldingen er økonomisk bindende.

Send påmelding til retrieverbergen.jakt@gmail.com

Navn og adresse til kontaktperson/ lagleder skal oppgis.

Deltakeravgift på Kr. 2000,- pr. lag settes inn på kontonr. 3412 18 00642, betaling merkes med «NLM 2019, lagnavn og kontaktperson».

  1. juni 2019 er frist for innsending av deltakerliste til retrieverbergen.jakt@gmail.com
  • Førers fulle navn
  • Hundens fulle navn, rase, kjønn og alder
  • Lagleders navn
  • Navn på lag

For at NLM skal være lett å arrangere i år og i årene som kommer håper vi at alle deltakende lag kan bidra med minst en medhjelper, samt komme med forslag til dommere.
Send deres bidrag sammen med deltakerlisten. På forhånd takk!

Dommere og prøveleder

Dommere og prøveleder vil bli presentert fortløpende på facebook og på retrieverklubben sin hjemmeside når vi får dette på plass.

Diverse

Lagledermøte fredag 28.juni kl.21.00.
Saker til lagledermøte skal være sendt retrieverbergen.jakt@gmail.com 1.mai 2019.

Fullstendig program for helgen vil bli oppdatert fortløpende.

Overnatting og bespisning

Overnatting bestilles direkte til Skistar v/Ella Hauge ella.hauge@skistar.com

Bespisning bestilles direkte til Lodgen Spiseri v/Pernille K. Holbeck lodgen@lodgenspiseri.no
Detaljer rundt overnatting og bespisning kommer etterhvert.
Det vil være mulig å stå parkert med bobil og campingvogn på parkeringdekk, men det er ikke tilgang til strøm eller felles sanitæranlegg.

Kontakt

retrieverbergen.jakt@gmail.com
Christina 480 74 873
Else 958 73 994

Se for øvrig:  Statutter for Norsk Lagmesterskap (NLM)

VELKOMMEN TIL NLM 2019