Norsk Retrieverklubb

Nord-Trøndelag

Årsmøteinnkaling

Velkommen på årsmøte torsdag 25. mars kl.19.00 på Dampskipsbrygga, Levanger.

Får at vi skal kunne forberede i forhold til antall deltagere og hensyn vi må ta med tanke på Covid,
ber vi om tilbakemelding på hvem som kommer.

Send en mail til  vmitch76@gmail.com, eller gi beskjed på klubbens FB-side.

BUDSJETT-2021Eventuelt innmeldte saker meldes inn til Jon Idar Eidem innen 18.03.21
Send mail til jon.i.eidem@ntebb.no

Revisjonsrapport vil bli lagt fram på årsmøtet.

 

 

ÅRSMØTEINNKALLING 2021

Balanseregnskap 31.12.2020

Resultatregnskap 2020

BUDSJETT-2021