Norsk Retrieverklubb

Nord-Trøndelag

Årsmøteinnkaling

Velkommen på årsmøte torsdag 19.mars kl.19.30 på Dampskipsbrygga, Levanger.

Det vil bli servert pizza + kake og kaffe/te, vi vil derfor ha tilbakemelding på hvem som kommer 🙂
Send en mail til  guri_aa@hotmail.com , eller gi beskjed på klubbens FB-side.

Vi har som tidligere år loddsalg, så ta gjerne med en liten ting til utlodning 🙂

Eventuelt innmeldte saker meldes inn til Jon Idar Eidem innen 05.03.20
Send mail til jon.i.eidem@ntebb.no

Revisjonsrapport vil bli lagt fram på årsmøtet

Årsmøteinnkalling 2020

Balanseregnskap 31.12.2019

Resultatregnskap hoved 31.12.2019

BUDSJETT 2020