Norsk Retrieverklubb

Nord-Trøndelag

Årsmøteinnkaling

Velkommen på årsmøte torsdag 25. juni kl.19.00 på Dampskipsbrygga, Levanger.

Får at vi skal kunne forberede i forhold til antall deltagere og hensyn vi må ta med tanke på Korona,
ber vi om tilbakemelding på hvem som kommer.

Send en mail til  guri_aa@hotmail.com , eller gi beskjed på klubbens FB-side.

Eventuelt innmeldte saker meldes inn til Jon Idar Eidem innen 11.06.20
Send mail til jon.i.eidem@ntebb.no

Revisjonsrapport vil bli lagt fram på årsmøtet

Årsmøteinnkalling 2020

Balanseregnskap 31.12.2019

Resultatregnskap hoved 31.12.2019

BUDSJETT 2020