Norsk Retrieverklubb

Nord-Trøndelag

Julekaffe på Damspskipsbrygga utsatt

Med tanke på koronasituasjonen, så velger vi å utsette årets julekaffe.

Vi satser på at vi kan møtes på nyåret istedet.