Norsk Retrieverklubb

Kurs

Kurstilbudet i klubben

Her legges det ut informasjon om planlagte kurs. Alle kurs skal være betalt senest 1 uke før kursstart til kontonummer:  4202.07.46380.Om kurset ikke er betalt i tide vil deltaker miste plassen på kurset, og neste på listen vil få tilbud om å overta.

På våre valpekurs og grunnkurs er det maks 6 deltakere pr instruktør, og på lydighetskurs er det maks 4 deltakere pr instruktør.

For påmelding og annen informasjon, kontakt Hanne Breivik Aabakken
Mail: http://[email protected]
Tlf: 98440089