Norsk Retrieverklubb

Nord-Trøndelag

KVALIFISERINGSPRØVE JAKT

Søndag 9.desember kl.12.00 vil det bli holdt kvalifiseringsprøve i jakt.

Sted er ikke bestemt (litt avhengig om det kommer snø eller ikke),men info om dette kommer når det nærmer seg.

Dommer: Bente Brynjulfsen

Påmelding til: guri_aa@hotmail.com innen fredag 7.desember