Norsk Retrieverklubb

Nord-Trøndelag

Lydighet

Kurs

Høstens kurstilbud

05.08.16 – Her kommer en oversikt over kurs i høst.

 

VALPEKURS

Starter opp i slutten av august.

Fokus på å skape god relasjon mellom fører/hund. Leik- og belønningsmetoder.

Den første preginga/innlæring. Miljø- og sosialiseringstrening.

7 kurskvelder, fordelt på 14 uker. Torsdager. Første kveld teori.

Kurset er åpent for alle raser.

GRUNNKURS

Oppstart september.

Fokus på grunnleggende hverdagslydighet.

7 kvelder, første kveld teori. Onsdager.

Åpent for alle raser.

 

LP- BRONSJEMERKEKURS

For dere som synes Lydighet er moro. Kurset vil gå over 10 kvelder og avsluttes med bronsjemerkeprøve.

Tirsdager etter miljøtreninga.

Oppstart september. Åpent for alle raser.

 

For info/påmelding ta kontakt med guri_aa@hotmail.com

Pris pr kurs er 1300,- for medlemmer av Nord-Trøndelag retrieverklubb, ellers 1500,-

Betaling skjer til kontonr. 4202.07.46380 senest en uke før kursstart.

 

Kurstilbudet i klubben

Her legges det ut informasjon om planlagte kurs. Alle kurs skal være betalt senest 1 uke før kursstart til kontonummer:  4202.07.46380. Om kurset ikke er betalt i tide vil deltaker miste plassen på kurset, og neste på listen vil få tilbud om å overta.

På våre valpekurs og grunnkurs er det maks 6 deltakere pr instruktør, og på lydighetskurs er det maks 4 deltakere pr instruktør.

For påmelding og annen informasjon, kontakt Hanne Breivik Aabakken
Mail: http://hannebaa@ntebb.no
Tlf: 98440089