Norsk Retrieverklubb

Nord-Trøndelag

Lydighetskurs mot klasse 1 (bronsjemerket)

Kurset holdes på klubbens område på Eide, Levanger.

Oppstart onsdag 13.februar(med forbehold) kl.17.30
Max 6 ekvipasjer.
Instruktør Tone Noem
Teori første kveld og går over 7 kvelder.
Bronsjemerkeprøve 11.april

PÅMELDING SNAREST
Pris: 1200,- for medlemmer – (1500,- for ikkemedlemmer)
Betales til konto nr.: 4202.07.46380
Info Hanne 98440089
Påmelding til: hannebaa@ntebb.no el.98440089
Alle raser velkommen