Aktivt Hundeliv!

Jaktprøve for retrievere

Her finner du litt info om jaktprøver og regelverk for jaktprøve for Retrievere.

Shelby. Foto: Evy Birkestrand Johansen
Shelby. Foto: Evy Birkestrand Johansen

Offisielle prøver:

Info om NKK`s regler for jaktprøve for Retrievere finner du HER.

Kvalifiseringsprøve:

Man må bestå en Kvalifiseringsprøve for å kunne starte på offisielle jaktprøver i Norge. Prøven er en enkel test for å se om hunden er moden for deltagelse på B-prøve, og legger vekt på lineføring, fri ved fot, sitt og bli, innkalling og apportering.

Her kan du se en video med gjennomføring av en kvalifiseringsprøve.

Du kan ta direkte kontakt med en godkjent dommer for å avtale tid for prøven: Godkjente kvalifiseringsprøve dommere .

Fra og med 2019 er Kvalifiseringsprøven en bevegelig prøve som du må melde deg på via Dogweb. (Norsk Kennel Klub).

B-Prøver inndeles i 3 forskjellige klasser:

Begynnerklasse (BK). Avprøvingen skjer med bruk av dummyer. Det er en fordel med noe variasjon i størrelse/vekt på dummyene (innenfor 0.2 – 1.5 kilo). Prøven skal omfatte minst to apporteringer på svømmedypt vann, og det skal avfyres minst fireskudd for hunder som gjennomfører prøven. Terreng og vann bør være relativt lett framkommelig og oversiktlig. Forstyrrende skuddløsninger og ”viltfall” under hundens arbeid bør ikke forekomme. Det bør ikke benyttes område der det har vært prøve i AK med vilt tidligere samme eller foregående dag. Opprykk til AK kan først skje etter oppnådd 1 × 1.BK.

Åpen klasse (AK). Avprøvingen skjer med vilt. Det skal kun benyttes matnyttig vilt i henhold til gjeldende viltliste, og det skal derfor settes høye krav til viltets kvalitet for at prøven skal kunne gjennomføres. Prøveopplegget skal være variert, og det skal inneholde forflytninger til nye situasjoner og oppgaver. Hundens toleranse for annen hund i arbeid skal inngå i avprøvingen. Apporteringstilfeller bør også gis i våtmark/vann. Det skal avfyres et større antall skudd. Toleranse ved forstyrrende skudd og viltfall, flere markeringer og dirigeringer og naturlig avsøking bør prøves under hundens arbeid. Det bør ikke være flere enn to hunder til samtidig bedømmelse. Avvik fra dette må praktiseres med stor forsiktighet og bare der dommerne anser at terreng og prøveforhold sikrer høy forsvarlighet. Opprykk til EK kan først skje etter oppnådd 2 × 1. premie i AK for to forskjellige dommere. Det er ingen begrensing mht. antall 1. premier for fortsatt deltakelse i AK.

Eliteklasse (EK). Avprøvingen skjer med bruk av dummyer. Her bør dummyer opptil 2.5 kilo kunne benyttes. Prøveopplegget bør omfatte høyt påtrykk gjennom et betydelig antall skudd og ”viltfall”, forflytninger og variasjon i terreng og situasjoner. Det skal alltid være minst to hunder sammen under avprøvingen, og i deler av prøven skal hundene kunne arbeide samtidig og i samme område. Apporteringstilfeller bør også gis i våtmark/vann. Det skal avfyres et større antall skudd, og toleranse ved forstyrrende skudd og ”viltfall” bør prøves flere ganger under hundens arbeid. Apporteringsavstandene kan være større enn i AK. Hundene skal prøves både i apporteringer under pågående jakt med skytter(e) og i deler av terrenget som er jaktet av før prøven starter.