Aktivt Hundeliv!

Utstilling

Her kan du finne litt nyttig informasjon om utstilling

Utstilling 2019

Hundeutstillinger er viktig for å bedømme ett resultat av avl, og viktig for å få bedømt de egenskapene som rasen skal ha, opp mot den offisielle rasestandaren. På denne måten kan man få en pekepinn på hva man kan forvente seg av en hund/valp. Men for mange er det også en veldig spennende hobby, både når det kommer til selve konkurransen og miljøet omkring utstillinger. Man treffer andre hundeeiere og oppdrettere som man kan veksle erfaringer med, og man får sett hunder både av egen rase og mange andre raser. Og man omgås mennesker med stor interesse for hund.

Det finnes ett regelverk for alle offisielle utstillinger i regi av NKK og medlemsklubber/forbund. Regelverket er harmonisert med de øvrige nordiske landene. Og ved uoffisielle utstillinger skal klubben opplyse om at utstilling er uoffisiell.

Utdrag av noen viktige punkter for å kunne stille hunden på offisielle utstillinger:

  • En hund må ha fylt 9 måneder for å kunne delta på utstilling. (før dette kan den delta på valpeshow, som er inndelt i 2 klasser: 4-6 mnd og 6-9mnd).
  • Den må være registrert i NKK, eller i ett register anerkjent av NKK.
  • Utenlandske hunder som oppholder seg i Norge, og som eies/deleies av person bosatt i Norge, skal omregistreres til NKK`s registerfør påmelding.
  • Det er ikke anledning til å stille hunder som er under medisinering av en lang rekke medisiner (se NKK`s antidopingregelverk).
  • Alle hunder må være ID-merket.
  • Hundens vaksinasjonspapirer må være i orden (for fullstendig krav, se NKK`S utstillingsregler).
  • Påmeldingsfrist må overholdes, og påmeldingsavgift må være betalt i rett tid.
  • Det kan meldes på elektronisk til de fleste utstillinger.

 

NKK har laget en fin infobrosjyre for deg som er NY I RINGEN med det meste av info som trengs før man skal stille hunden på utstilling.

Linker:

 

Mia Foto: Greta Hovde
Mia
Foto: Greta Hovde