Norsk Retrieverklubb

Aktivt Hundeliv!

Norsk Retrieverklubbs Generalforsamling 2021

Det er en første gang for alt….
I dag skal GF avholdes digitalt for første gang og jeg tror også det er første gang (ihvertfall på veldig lenge) at alle avdelingene er representert.
Vi vil i løpet av dagen oppdatere dere på sakene som blir behandlet.
Her er sakslisten:
1 Åpning
2     a. Valg av dirigent, referenter, tellekorps og underskrivere av protokollen.
        b. Fastsettelse av avdelingenes stemmetall og personlig frammøtte
3 Årsberetninger for 2020
        3.1 Styrets årsberetning
        3.2 Lov- og organisasjonskomiteens årsberetning
        3.3 Media- og profileringskomiteens årsberetning
        3.4 Den sentrale utstillingskomiteens årsberetning
        3.5 Den sentrale jaktkomiteens årsberetning
        3.6 Den sentrale sporkomiteens årsberetning
        3.7 Dommerkomiteens årsberetning
        3.8 Eksteriørdommerkomiteens årsberetning
        3.9 Agility- og lydighetskomiteens årsberetning
        3.10 Familie- og rekrutteringskomiteens årsberetning
        3.11 Raseråd Goldens årsberetning
        3.12 Raseråd Labradors årsberetning
        3.13 Raseråd Flats årsberetning
        3.14 Raseråd Tollers årsberetning
        3.15 Raseråd Curlys årsberetning
        3.16 Raseråd Ches’ årsberetning
4 Revidert regnskap for 2020
5 Korrigert budsjett for 2021
6 Kontingent for 2022
7 Budsjett for 2022
8 Sak Instruks for Styret i NRK
9 Valg av:
      a Leder, styremedlemmer og varamedlem
      b Valgkomité og varamedlem
      c Revisor og varerevisor
     d Representanter til NKK RS
Fullstendig innkalling finner dere her:  Innkalling til GF 2021 
Takk til alle dere som bruker denne fridagen i frivillighetens ånd.
Vi håper på god stemning, fleksibel innstilling og konstruktive diskusjoner.
  • Da er GF i gang med ordstyrer Jan Eyolf Brustad
  • Stemmeberettigede: 64 stk på møtet (46 avdelingsrepresentanter, 18 enkeltmedlemmer), totalt antall stemmer: 4026
  • Årsberetningene er godkjent med veldig små endringer
  • Regnskapet for 2020 som viser et overskudd på kr 673.577 ble godkjent. Styret gis ansvarsfrihet.
  • Korrigert budsjett for 2021 som viser et overskudd på kr 98.600 ble vedtatt
  • Medlemskontingenten for 2022 uendret til kr 300,-
  • Budsjett for 2022 som viser et underskudd på kr 173.700 ble vedtatt
  • Instruks for hovedstyret i Norsk Retrieverklubb er vedtatt

 

Valg. Et foreløpig resultat vil bli kunngjort på møtet. Deretter skal rådata sendes tellekorpset for fintelling. Det er derfor mulig at eksakt valgresultat vil foreligge senere. Det er sendt inn 19 forhåndstemmer hvorav en stemme er forkastet. Det er 63 stemmeberettigede på møtet.

 

Foreløpig valgresultat. Vi tar forbehold om endring når fintelling er foretatt av tellekorpset (19 forhåndsstemmer, 1 forkastet, 63 stemmeberettigede i salen):

Leder: Siv Sandø, 69 stemmer

Kasserer: Steinar Sværen 68 stemmer

Styret:
Styremedlem: Mona Skyrudshaugen, 56 stemmer
Styremedlem: Berit Lund, 50 stemmer (omstemmer: 31 stemmer)
Varamedlem 2 år: Kathrine Gunstad, 50 stemmer (omstemmer: 30 stemmer)
Varamedlem 1 år: Annbjørg Ballo, 42 stemmer

Valgkomite

Tormod Ruud 62 stemmer
Nina Skjelbred 58 stemmer
Roger Pettersson 57 stemmer
Kjersti Jensen, 56 stemmer
Kjersti Jensen er vara

Representanter til RS:

Repr.Siv Sandø 65
Repr Magnus Ånsløkken 64
Repr Steinar Sværen  53
Repr Anne Mette Sletthaug 51
Repr Mona Skyrudshaugen45
Repr Torun Larsen 44
Vara Berit Lund 42
Vara Kathrine Gunstad 39
Vara Annbjørg Ballo 32

Revisor:
Håvard Heier, revisor
Øyvind Tesaker, vararevisor

 

Tusen takk til ordstyrer, referenter, tellekorps og alle deltakere.

Vel Blåst