Norsk Retrieverklubb

Aktivt Hundeliv!

Nye æresmedlemmer

På generalforsamlingen 2022 ble det utnevnt 10 nye æresmedlemmer.

Æresmedlemskap er den høyeste utmerkelsen et medlem kan få i Norsk Retrieverklubb.

Jan Eyolf Brustad:

Eieren av flatcoated retriever, organisasjonsmannen Jan Eyolf har hatt tunge og viktige verv både i Retrieverklubben lokalt og sentralt gjennom mange år.

I tillegg har han også hatt vervet som ordfører i Representantskapet i NKK, det høyeste tillitverv man kan ha innen norsk hundesport.

Vi er glade vi fortsatt kan ha nytte av Jan Eyolfs kompetanse, nå i lov- og organisasjonskomiteen i klubben. Vi setter pris på hans seriøse og alltid velforberedte holdning til de verv han påtar seg, det er en glede å tildele æresmedlemsskap i Norsk Retrieverklubb.

Karin Fagerås:

Karins erfaring i klubben både lokalt og sentralt er formidabel, det finnes nesten ikke et verv hun ikke har hatt.

Aldri redd for å ta i et tak, alltid vel forberedt, enorm hukommelse for alt som skjer i klubben.

Med sitt fine lille oppdrett av flatcoated retriever under kennelnavnet Fonkebakken har hun fokus på både bruks og eksteriør, og er stadig med på arrangementer landet rundt med hundene. Et høyst fortjent æresmedlemsskap i Norsk Retrieverklubb.

Britt Eli Wold:

En foregangskvinne for rasen chesapeake bay retriever. Da rasen kom til Norge på 1970-tallet var Britt Elise en av de første som importerte hunder fra rasens hjemland og andre land.

Henne oppdrett av rasen under kennelnavnet Chesarengs hadde en rekke utmerkede individer som var dyktige innen både jakt og eksteriør.

Britt Elise har hatt mange verv i klubben både lokalt og sentralt, særlig på rasenivå. Hun var en av de svært få som var både eksteriør- og jaktprøvedommer.

Med sitt store engasjement for retrieverjakt har hun betydd mye for rekrutteringen til denne aktiviteten. Vi er glade for å kunne tildele Britt Elise æresmedlemsskap i Norsk Retrieverklubb.

Ann Turid og Arnulf Hustad:

Det er umulig å ikke nevne Ann Turid og Arnulf i samme omtale.

Siden 1970-tallet har de med sine golden og labrador retrievere uttrettelig dømt på jaktprøver, trent og stilt egne hunder til fantastiske prestasjoner på jakt, og ikke minst hjulpet og bistått andre til å trene sine hunder.

Retrutteringsmessig har de vært uvurderlige for klubbens aktiviteter innen jakt for retrievere, alltid med fokus på at vi skal ha det fint med våre hunder, og at konkurranse ikke får gå på bekostning av inkludering av alle.

Ann-Turid Hustad

Under kennelnavnet Møllerstuen har de oppdrettet golden retriever med samme type i over 40 år. To meget velfortjente æresmedlemsskap til Ann Turid og Arnulf.

Signe Pedersen:

Som leder for NRK avd Vadsø i mange år sørget hun for at alle aktiviteter med retriever ble tatt vare på. Signe hadde alltid fokus på at alle skal kunne delta, og bidro slik til at våre raser og medlemmer hadde et stort spekter av aktiviteter å være med på.

Signe var alltid delaktig i og interessert i Retrieverklubbens drift og var i årevis tilstede på alle sentrale arrangementer. Som det inkluderende menneske hun er, var det ofte avdelingen inviterte tillitsvalgte fra hovedklubben til å delta på Vadsø-avdelingens aktiviteter og slik sørget hun for at hele landet ble kjent med hverandre.

Signe var aktiv oppdretter at golden retriever under kennelnavnet Melkevarden hvor hun bidro til kvalitet til rasen. Et meget velfortjent æresmedlemsskap i Norsk Retrieverklubb.

Stig Brathaug:

Stig har vært mangeårig leder for både Norsk Retrieverklubb avd Vestfold og avd Sunnmøre, mange andre lokale verv i tillegg til kasserer i hovedstyret, og oppgaver innen NKK-organisasjonen.

Aldri redd for å ta i et tak for fellesskapet, alltid ryddig og real i  alt han foretar seg.

Han har i mange år hatt golden retriever som sin rase- og nå altså en svært velfortjent æresmedlem i Norsk Retrieverklubb.

Rita Rassmussen:

Under kennelnavnet Golden Zero har Rita i mange år oppdrettet og konkurrert med sine golden retrievere.

Hun har alltid vist en imponerende allsidighet og høstet mange titler i en rekke forskjellige aktiviteter.

Med utgangspunkt i Lakselv har hun plassert seg svært høyt på Retrievercupen, klubbens allsidighetspokal i mange år.

Som leder for Norsk Retrieverklubbs Vest-Finnmarkavdeling har hun vært viktig for retrieveraktiviteten i Finnmark og betydd mye for rekruttering av nye retrievereiere. Det er en glede å kunne tildele æresmedlemsskap i Norsk Retrieverklubb til Rita.

Anne Margrethe Krogh:

Kjent av alle som Molle.

Østlandsjenta som flyttet til Levajok for å drive rideskole og fjellstue, hennes kennelnavn Rastigaissa er hentet fra det kjente fjellet i Tana.

Et livslangt engasjement for labradoren som både funksjonell og vakker har gitt mange eiere muligheter til å få gleden av en Rastigaissashund og sørget for rekruttering til Norsk Retrieverklubb.

Levajoktreffene med Molle som vertskap var en institusjon, og ingen som deltok på disse vil noensinne glemme det.  Norsk Retrieverklubb takker Molle for innsatsen og ønsker henne velkommen som æresmedlem i klubben.

Elisabeth Ranheim:

Som curlyeier gjennom 32, med stort engasjement for sin rase har Elisabeth satt spor etter seg innen klubben.

Under kennelnavnet Infallible har hun bidratt med høykvalitets curly coated retrievere og flere importer fra rasens hjemland. Elisabeth setter alltid rasen først, er opptatt av samarbeid til beste for rasen.

Med  integritet, entusiasme og kompetanse deltar hun stadig i aller høyeste grad innen raseråd curly og er høyt respektert innen eget rasemiljø. Det er en stor glede å tildele Elisabeth Norsk Retrieverklubbs æresmedlemsskap.