Norsk Retrieverklubb

Nye statutter for årets jaktretriever og kåring av årets jakttoller

«Årets jaktretriever» tildeles den retriever som gjennom sesongen har vist seg som den beste jakthund på offisielle retrieverprøver som er åpne for alle retrieverraser. Nytt fra 2020 er at vi også kårer "Årets jakttoller".

«Årets jaktretriever» tildeles den retriever som gjennom sesongen har vist seg som den beste jakthund på offisielle retrieverprøver som er åpne for alle retrieverraser. B-prøve (Dummy/kaldviltsprøve), A-prøve/International Field trial (varmviltsprøver) samt offisiell Working Test.

Inntil 4 prøveresultater er tellende. Ved poenglikhet teller et 5. resultat. Hvis to eller flere hunder fortsatt står med lik poengsum går den hund med best resultat fra det norske retrievermesterskapet foran. Ved fortsatt poenglikhet teller resultatet fra den norske eliteprøven på samme måte.

2020 årets jaktretriever bilde

«Årets jakttoller» tildeles den tolleren som gjennom sesongen har vist seg som den beste jakthund på offisielle Tollingjaktprøver – TJP (kaldviltsprøver), A-prøver (varmviltsprøver) samt offisiell Working Test.

Inntil 4 prøveresultater er tellende. Ved poenglikhet teller et 5. resultat. Minst to av resultatene må være fra TJP.

2020 årets jakttoller

Fellesbestemmelser

Hunden må være Norskregistrert, og eier må være medlem av Norsk Retrieverklubb.

Listen med de beste hundene i hver kategori publiseres i Retrievernytt nr 1 – med bilde av vinnerne. Utdeling av prisene finner sted på Pinsearrangementet.

Påmelding til blodspor

  • Informasjon om hund
  • Tidligere resultat
  • Hundens foreldre
  • Oppdretter
  • Informasjon om eier
  • Opplysninger om fører