Norsk Retrieverklubb

Aktivt Hundeliv!

Nytt om arrangementer for Retrieverklubben

Hovedstyret i Norsk Retrieverklubb hadde ekstraordinært styremøte mandag 16.mars.

I denne artikkelen vil vi oppdatere endringer så fort vi kan

Stans i idretts- og kulturarrangementer til den 15. juni

Regjeringen informerte i ettermiddagens pressekonferanse om at reglene for idretts- og kulturarrangementer gjelder frem til den 15. juni

Dette innebærer at alle terminfestede arrangement, med mer enn 4 samtidige deltakere i tillegg til dommer, og med arrangementsdato før 15. juni, vil måtte utsettes eller avlyses. For terminfestede arrangement med færre samtidige deltakere, vil NKK komme med informasjon og veiledning over påskeferien.

Mange klubber, forbund og regioner må avlyse/utsette sine utstillinger og prøver den nærmeste tiden. Dessverre innebærer også vedtaket at NKK må avlyse NKK Sandefjord, som var planlagt avholdt 6. -7. juni. Vi må også avlyse NKK Tromsø i midten av juni.

Refusjon?

Hovedstyret vil på kommende styremøte den 14.april diskutere refusjon ved avlyste og utsatte arrangementer.
Avdelingene vil  bli informert om styrets anbefaling umiddelbart etter avholdt møte.

Anbefaling for aktiviteter under korona-pandemien

Under følger de anbefalingene fra NKK* til klubber, forbund og regioner som ønsker å starte opp aktiviteter.

Se også Helsedirektoratets veiledning om idrettsaktivitet.

Intensjonen bak Helsedirektoratets veileder og NKKs fellesanbefalinger er å hindre smitte.

Anbefalingene må anses som minimumsbegrensninger, et minste sett retningslinjer som skal følges. For mange aktiviteters vedkommende vil det være hensyn som tilsier at retningslinjene skal være strengere, ikke minst knyttet til aktivitet innendørs.

Anbefalingene er laget med utgangspunkt i regelverket slik det står etter Helsedirektoratets veiledning av 1. april 2020

Felles anbefalinger for aktiviteter

Klubber og forbund må følge anbefalingene fra offentlige myndigheter

 • Klubber, forbund og regioner som tilrettelegger for aktivitet skal holde seg oppdatert på relevante anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter, inkludert eventuelle bestemmelser fra egen kommune, og NKK. Aktiviteten skal tilrettelegges i samsvar med dette.
 • Det skal ikke utøves aktivitet med mindre man er helt trygg på at den ikke bidrar til økt smitterisiko og aktiviteten kan utøves i samsvar med helsemyndighetenes anbefalinger. I motsatt fall, skal aktiviteten umiddelbart avbrytes.

Personer som ikke får delta i eller fysisk tilrettelegge for aktiviteter

 • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand.
 • Personer som ikke følger de instruksjoner klubber/forbund/regioner gir for utøvelse av aktiviteten.

Ved tilrettelegging og utøvelse av aktivitet gjelder følgende:

 • Det må sikres at deltakerne til enhver tid holder minst 2 meters avstand, og det ikke er mer enn 5 personer som deltar i en gruppe.
 • Aktivitet med fysisk nærkontakt er ikke tillatt. Dette gjelder også fysisk nærkontakt hunder, utover kontakt med egen hund/egne hunder. Vi viser ellers til Veterinærinstituttets veiledning for nærkontakt med dyr (link)
 • Det skal ikke brukes fellesgarderober/fellesdusjer.
 • Deltakerne skal ikke dele utstyr der det er nødvendig med håndkontakt med utstyret. Herunder er det viktig at klubber, forbund og regioner gjør grundige vurderinger om hvordan dette kan løses og håndheves.
 • Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks. god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, klær og utstyr før og etter aktiviteten.
 • Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader.
 • Deltakerne bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra idrettsaktiviteten.
 • Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter.

Det er opp til hver enkelt klubb/forbund å selvstendig vurdere om dere kan etterleve anbefalingene for aktiviteter dere ønsker å starte opp.

NB!  Det er ikke åpnet for å avholde prøver enda

Anbefalingene er også publisert på NKKs nettsider, her.

Generalforsamlingen til NRK

Denne skulle ha vært avholdt lørdag 18.april 2020.
Foreløpig er den utsatt til lørdag 13.juni 2020.
Sittende styre vil fortsette fram til da.

Vi vil følge med på situasjonen og vil informere fortløpende om eventuelle endringer.

Offisielle arrangementer

Hovedstyre vil utsette alle sine arrangement til etter 10.mai evt. avlyse.
Vi vil stenge for påmelding til våre arrangementer. Det gjelder i første omgang spesialutstillingen og jubileumsmiddagen.

Vi har ikke tatt stilling til den økonomiske situasjonen ved refusjon av påmeldinger.

Vi vil oppfordre avdelingene om å stoppe for påmelding til arrangementene sine i vår.

Det vil komme mere informasjon her så fort det foreligger nyheter.

Vi vil også forsøke å lage en liste over hvilke arrangementer som er avlyst og hvilke arrangementer som er utsatt.

Liste over arrangementer

GF og årsmøter

 • 18.04.2020 GF Oslo NRK  – UTSATT til 13.juni
 • Årsmøte avd. Agder – UTSATT (ny dato kommer)
 • Årsmøte avd. Nord-Trøndelag – UTSATT (ny dato kommer)
 • Årsmøte avd. Oslo og omegn – UTSATT til 8.juni
 • Årsmøte avd. Sunnmøre – AVLYST 
 • Årsmøte avd. Tromsø og omegn – UTSATT (ny dato kommer)
 • Årsmøte avd. Sogn- og Fjordane – AVLYST (styret sitter til 2021)
 • Årsmøte avd. Kongsvinger og omegn – AVLYST (styret sitter til 2021)

Utstillinger

 • 14.03.2020 15.03.2020 Kristiansand Norsk Kennel Klub C   AVLYST 
 • 15.03.2020 Kristiansand Norsk Retrieverklubb – Agder AVLYST 
 • 18.04.2020 Bergen Norsk Kennel Klub C AVLYST
 • 19.04.2020 Bergen Norsk Retrieverklubb – Bergen Og Omegn AVLYST
 • 25.04.2020 Stiklestad Norsk Retrieverklubb – Fosen AVLYST
 • 26.04.2020 Stiklestad Norsk Retrieverklubb – Nord-Trøndelag AVLYST 
 • 02.05.2020 Skarnes Norsk Retrieverklubb – Kongsvinger U UTSATT (ny dato kommer senere)
 • 08.05.2020 Ålesund NRK – Sunnmøre AVLYST 
 • 09.05.2020 Ålesund Norsk Kennel Klub C   AVLYST 
 • 10.05.2020 Ålesund Norsk Kennel Klub C   AVLYST
 • 23.05.2020 Sandnes Norsk Retrieverklubb – Rogaland U AVLYST 
 • 30.05.2020 PINSEN Working test 31.05.2020 Østlandet NRK Stor-cert U UTSATT, ny dato ikke bestemt
 • 01.06.2020 Østlandet NRK (Konsvinger) Storcert – jubileum UTSATT, ny dato ikke bestem
 • 06.06.2020 Tønsberg NRK Vestfold U AVLYST
 • 06.06.2020 Sandefjord Norsk Kennel Klub C   U AVLYST
 • 12.06.2020 Tromsø NRK Tromsø U
 • 14.06.2020 Tromsø NKK Troms/Finnmark C   U
 • 20.06.2020 Vadsø Norsk Retrieverklubb – Vadsø Og Omegn U
 • 21.06.2020 Bodø NRK Nordland
 • 21.06.2020 Østfold NRK Østfold U
 • 21.06.2020 Østlandet Norsk Retrieverklubb – RR Toller U Toller

Jaktprøver

 • 21.03.2020 22.03.2020 NRK avd Bergen og omegn B-prøve – AVLYST
 • 25.03.2020 NRK avd Oslo Kvalifiseringsprøve UTSATT , ny tid kommer senere
 • 28.03.2020 NRK avd. Østfold B-prøve
 • 28.03.2020 NRK avd. Vestfold B-prøve AVLYST
 • 25.03.2020 NRK avd Oslo B-prøve AK UTSATT , avventer nye retningslinjer for gjennomføring
 • 18.04.2020 avdeling Oslo&omegn Working test AVLYST
 • 25.04.2020 26.04.2020 Kongsvinger B-prøve AVLYST
 • 29.04.2020- 30.04.2020 NRK avd Oslo Kvalifiseringsprøve UTSATT , avventer nye retningslinjer for gjennomføring
 • 01.05.2020 avdeling Oslo&omegn B-prøve
 • 02.05.2020 03.05.2020 Agder B-prøve AVLYST
 • 05.05.2020 – NRK avd. Kongsvinger og omegn UTSATT
 • 06.05.2020 – 07.05.2020 NRK avd. Kongsvinger og omegn UTSATT
 • 09.05.2020 10.05.2020 Norsk Retrieverklubb avd Agder Tolling
 • 21.05.2020 NRK avd Oslo B-prøve BK UTSATT, avventer nye retningslinjer for gjennomføring
 • 23.05.2020 -24.05.2020 NRK avd. Vest-Finnmark Working test
 • 05.06.2020 NRK Avd. Nordland Working test
 • 06.06.2020 NRK avd Midt-Hedmark. B-prøve EK – AVLYST
 • 06.06 2020 – 07.06.2020 NRK avd Nordland B-prøver 2 stk
 • 20.06.2020 21.06.2020 Fosen B-prøve
 • 20.06.2020 Raseråd Toller Tolling
 • 21.06.2020 Norsk Retrieverklubb avd Vadsø og Omegn Working test
 • 25.07..2020 Tromsø og omegn Working test
 • 26.07.2020 Tromsø og omegn Working test
 • 01.05.2020 – 30.06.2020 NRK avd Oslo Bevegelig prøve BK , UTSATT , avventer nye retningslinjer for gjennomføring

Øvrige prøver

 • 04.04.2020 Østfold Østfold LP
 • 25.04.2020 25.04.2020 Bergen NRK Bergen Ordinær prøve – AVLYST
 • 09.05.2020 Avd. Østfold Blodsporprøve AVLYST
 • 10.05.2020 Telemark Rallylydighet AVLYST
 • 09.05.2020 NRK avd Bergen og omegn Rallylydighet UTSATT til 15.08.2020
 • 10.05.2020 NRK avd Bergen og omegn Rallylydighet UTSATT til 16.08.2020
 • 30.05.2020 Lakselv NRK Vest-Finnmark LP-AG-AG Hopp
 • 14.06.2020 Hedmark NRK Midt Hedmark Ordinær prøve AVLYST
 • Levajoktreffet i avd. Vadsø og omegn – AVLYST