Norsk Retrieverklubb

Aktivt Hundeliv!

Ønsker du å forhåndsstemme på kandidater til verv i Norsk Retrieverklubb?

Årets GF blir gjennomført digitalt i år. Derfor er det en stor fordel om så mange som mulig benytter seg av muligheten til å forhåndsstemme.

Alle medlemmer i Norsk Retrieverklubb kan stemme på personvalgene på årets generalforsamling som vil bli gjennomført digitalt den 10. april 2021.

Stemmeseddelen som skal sendes inn finner du nest bakerst i sakspapirene til Generalforsamlingen. I sakspapirene finner du også en presentasjon av kandidatene til sturevervene. I år har vi flere kandidater enn vi har plasser så din stemme kan bli avgjørende.

Følg instruksjonene som står på stemmeseddelen.

Frist for innsendelse: 

Forhåndsstemmen må være poststemplet senest 31. mars 2021, og åpnes av tellekorpset på generalforsamlingen.

Hvordan gjør jeg det?

Dersom du ønsker å forhåndsstemme må du laste ned stemmeseddelen og fylle den ut.
Denne legges i nøytral konvolutt merket «Forhåndsstemme». Konvolutten legges i en ny konvolutt som merkes med avsenders navn og adresse.

Det er viktig at det blir gjort korrekt ellers må dessverre stemmen forkastes.

Sendes til:

Norsk Retrieverklubb
Heimdalsveien 52
7080 Heimdal

Godt valg