Norsk Retrieverklubb

Organisasjon

Klubben er organisert med et sentralt hovedstyre for hele landet. Hovedstyret er valgt med direkte valg på klubbens Generalforsamling. Konstituering av styret foregår vanligvis umiddelbart etter Generalforsamlingen under det nye styrets første styremøte.

Alle avdelingene har egne styrer som velges på avdelingenes årsmøter.  Hovedstyret i klubben oppnevner årlig de forskjellige sentrale komiteer og raseråd og det er hovedstyret som engasjerer redaktør til medlemsbladet vårt Retrievernytt.

Organisasjonshåndboken er en samlet oversikt over alle lover, regler, retningslinjer osv. som brukes i klubben vår.  Den finner du under «Dokumenter».og «Organisasjonshåndboken«. Her finner du også styrereferater.

Hovedklubbens tillitsvalgte finner du HER
Styrets møteplan 2023/2024 finner du HER

Geir-Olav Andresen

Leder

Sletteheia 92,
4842 Arendal

+47 911 51 108

leder@retrieverklubben.no

Steinar Sværen

Hovedstyrets kasserer

Tappen 12
1337 Sandvika

+47 909 85 118

kasserer@retrieverklubben.no

Anne Mette Sletthaug

Webmaster, organisasjonssekretær

Preståsveien 10
3216 Sandefjord

+47 928 27 497

post@retrieverklubben.no , webmaster@retrieverklubben.no

Bjørnar Omdal Rønningen

Redaktør

+47 413 22 774

retrievernytt@retrieverklubben.no