Norsk Retrieverklubb

Aktivt Hundeliv!

Organisasjon

Klubben er organisert med et sentralt hovedstyre for hele landet. Hovedstyret er valgt med direkte valg på klubbens Generalforsamling. Konstituering av styret foregår vanligvis umiddelbart etter Generalforsamlingen under det nye styrets første styremøte.

Alle avdelingene har egne styrer som velges på avdelingenes årsmøter.  Hovedstyret i klubben oppnevner årlig de forskjellige sentrale komiteer og raseråd og det er hovedstyret som engasjerer redaktør til medlemsbladet vårt Retrievernytt.

Organisasjonshåndboken er en samlet oversikt over alle lover, regler, retningslinjer osv. som brukes i klubben vår.  Den finner du under «Dokumenter».og «Organisasjonshåndboken«. Her finner du også styrereferater.

Hovedklubbens tillitsvalgte finner du HER
Styrets møteplan 2019 – 2020 finner du HER

 

Hedvig Ihlen

Hedvig Ihlen

Hovedstyrets Leder

Skinnerheia 5 B
4634 Kristiansand

+47 907 59 467

leder@retrieverklubben.no

styret

Karin Fagerås

Hovedstyrets Kasserer

Gamle Vernevei 32
3534 Sokna

+47 932 13 678

karinfageraas@gmail.com

bente-fjeldsaeter

Bente Fjeldsæter

Kontorleder

Heimdalsveien 52, 7080 Heimdal 

940 85 490

post@retrieverklubben.no

Anne Mette Slethaug

Anne Mette Sletthaug

Webmaster / redaktør

Preståsveien 10
3216 Sandefjord

+47 928 27 497

retrievernytt@retrieverklubben.no