Norsk Retrieverklubb

Organisasjonshåndbok

Norsk Retrieverklubb har samlet lover, regler, retningslinjer ol. som angår klubben sentralt og klubbens avdelinger i denne web-baserte organisasjonshåndboken.

 

Foruten lover og regler inneholder boken rammemaler for regnskap, årsberetning, budsjett og balanse i avdelingene. Den inneholder også skjemaer for personlig oppgjør av reiser ol.

Alle dokumentene er i hovedsak linket til våre hjemmesider, men vi har og benyttet oss av linker til dokumenter som er publisert på andre websider.

Vi etterstreber å holde organisasjonshåndboken oppdatert til enhver tid. Vi vil sette pris på tilbakemeldinger om det er noe som mangler.

Norsk Retrieverklubb avholder hvert år kåringer innenfor forskjellige aktivitetsområder og også innenfor de ulike retrieverrasene. Statuttene finner dere på denne siden.

Drift av klubben

Lover

Instrukser for sentrale råd og komiteer

Regler, retningslinjer og maler

For hovedstyret

For komiteer og råd

For avdelinger

Diverse

Kriterier for avl

Regler for arrangementer

Championatregler, samtlige championat

Utstilling

Jakt

Spor

Pokaler og heder i Norsk Retrieverklubb

Norsk Retrieverklubb avholder hvert år kåringer innenfor forskjellige aktivitetsområder og også innenfor de ulike retrieverrasene
Her er statuttene

Alle raser

Chesapeake bay retriever

Curlycoated retriever

Flatcoated retriever

Golden retriever

Labrador retriever

Nova scotia duck tolling retriever