Norsk Retrieverklubb

Oslo og omegn

Instruktørkurs 2020

Avdelingen arrangerer

Instruktørkurs Trinn 1

Med oppstart i mars 2020 vil avdelingen arrangere Instruktørkurs Trinn I.
Kurset gjennomføres i henhold til Norsk Kennel Klubb’s utdanningsplan for instruktører.

Norsk Retrieverklubb avdeling Oslo arrangerer en rekke kurs, fortrinnsvis for våre medlemmer. For å dekke etterspørselen etter kurs har vi behov for flere instruktører.
Våren 2020 vil avdelingen arrangere Instruktørkurs Trinn I. Kurset gjennomføres i henhold til Norsk Kennel Klubs utdanningsplan for instruktører.

Mål:
Bli bemyndiget som trinn 1 instruktør av NKK’s hovedstyre og avholde kurs for NKK’s samarbeidende klubber.

Målgruppe:
De utøvere i hundesporten som vil ta et skritt videre og begynne å instruere andre.

Teoretisk og praktisk opplæring er på 60 timer og gjennomføres gjennom 4 helger.

For å delta på kurset må du oppfylle følgende krav: se vedlegg

Deltaker skal gjennomføre minst 20 timer hjelpeinstruksjon under godkjent NKK-instruktør før eksamen kan avlegges.

Innhold:

  • Pedagogikk
  • Opplæring, oppdragelse og sosialisering
  • Adferd og regulering av adferd
  • Innlæring  – generell innføring i grunnleggende læringsteori
  • Oppbygging av øvelser og kursplan
  • Praksis

Datoer og sted:
Kurset gjennomføres som fire helgesamlinger og eksamen.

Samling 1: 7. – 8. mars
Samling 2: 18. – 19.april
Samling 3: 25. – 26.april
Samling 4: 9. – 10.mai
Alle dager fra kl. 0900-1600

Eksamen: 6. juni 2020

Sted: Mellombølgen Barnehage, Lambertseter i Oslo.
Instruktør: Kirsten Bjørnelykke
Sensor: Gondola Guttormsen

Pris og betaling:

For medlemmer av Norsk Retrieverklubb avdeling Oslo og omegn er kurset gratis. Deltakerne forplikter seg til å holde tre kurs (valpekurs, grunnkurs eller bronsemerkekurs) for klubben i løpet av fire år. For disse kursene vil det bli utbetalt honorar etter klubbens ordinære satser.

For medlemmer i andre hundeklubber er prisen på kurset kr 5 000. Med søknaden må det legges ved anbefaling fra egen klubb.

Innbetaling skal skje ved påmelding på kontonr: 1503.10.32757

Påmelding:

Søknad om deltagelse via påmeldingsskjema. Deltagelse må godkjennes av klubben og du vil motta bekreftelse når søknaden er godkjent.
Påmeldingsfrist utvidet til 1.3.2020, men så raskt som mulig.

Søknaden skal inneholde opplysninger om erfaring med egen/egne hunder. Vi gjør oppmerksom på at vi vil prioritere deltakere fra egen avdeling og de som er motivert for å holde kurs for avdelingens medlemmer.